ดินสอสีม่วง https://pencilpurple.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2012&group=10&gblog=178 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2012&group=10&gblog=178 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแห่งความประทับใจสู่ปีที่ 4 สาวๆ Blog Diet Diary]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2012&group=10&gblog=178 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2012&group=10&gblog=178 Fri, 07 Dec 2012 14:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-12-2012&group=10&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-12-2012&group=10&gblog=177 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแล้วคะ แต่ยังไม่ได้มาลดน้ำหนักนะคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-12-2012&group=10&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-12-2012&group=10&gblog=177 Mon, 03 Dec 2012 16:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2012&group=10&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2012&group=10&gblog=176 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วเราจะกลับมาอีก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2012&group=10&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2012&group=10&gblog=176 Sat, 10 Nov 2012 20:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2012&group=10&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2012&group=10&gblog=175 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนตุลาคม วันที่ 8 (72.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2012&group=10&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2012&group=10&gblog=175 Tue, 09 Oct 2012 14:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2012&group=10&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2012&group=10&gblog=174 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนตุลาคม วันที่ 7 (72.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2012&group=10&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2012&group=10&gblog=174 Mon, 08 Oct 2012 11:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2012&group=10&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2012&group=10&gblog=173 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนตุลาคม วันที่ 4 (72.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2012&group=10&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2012&group=10&gblog=173 Fri, 05 Oct 2012 7:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2012&group=10&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2012&group=10&gblog=172 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 27 (72.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2012&group=10&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2012&group=10&gblog=172 Fri, 28 Sep 2012 10:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2012&group=10&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2012&group=10&gblog=171 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 24 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2012&group=10&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2012&group=10&gblog=171 Tue, 25 Sep 2012 7:58:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2012&group=10&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2012&group=10&gblog=170 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 23 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2012&group=10&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2012&group=10&gblog=170 Mon, 24 Sep 2012 7:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2012&group=10&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2012&group=10&gblog=169 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 21 (71.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2012&group=10&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2012&group=10&gblog=169 Sat, 22 Sep 2012 7:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2012&group=10&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2012&group=10&gblog=168 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 20 (72.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2012&group=10&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2012&group=10&gblog=168 Fri, 21 Sep 2012 8:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2012&group=10&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2012&group=10&gblog=167 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 18 (71.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2012&group=10&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2012&group=10&gblog=167 Wed, 19 Sep 2012 7:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2012&group=10&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2012&group=10&gblog=166 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 14 (72.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2012&group=10&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2012&group=10&gblog=166 Sat, 15 Sep 2012 8:43:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2012&group=10&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2012&group=10&gblog=165 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 13 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2012&group=10&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2012&group=10&gblog=165 Fri, 14 Sep 2012 7:50:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2012&group=10&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2012&group=10&gblog=164 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 10 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2012&group=10&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2012&group=10&gblog=164 Tue, 11 Sep 2012 8:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2012&group=10&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2012&group=10&gblog=163 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 9 (70.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2012&group=10&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2012&group=10&gblog=163 Mon, 10 Sep 2012 8:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2012&group=10&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2012&group=10&gblog=162 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 6 (71.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2012&group=10&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2012&group=10&gblog=162 Fri, 07 Sep 2012 7:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2012&group=10&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2012&group=10&gblog=161 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 4 (71.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2012&group=10&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2012&group=10&gblog=161 Wed, 05 Sep 2012 8:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2012&group=10&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2012&group=10&gblog=160 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 3 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2012&group=10&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2012&group=10&gblog=160 Tue, 04 Sep 2012 8:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2012&group=10&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2012&group=10&gblog=159 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนกันยายน วันที่ 2 (71.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2012&group=10&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2012&group=10&gblog=159 Mon, 03 Sep 2012 7:58:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2012&group=10&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2012&group=10&gblog=158 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 31 (71.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2012&group=10&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2012&group=10&gblog=158 Sat, 01 Sep 2012 8:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2012&group=10&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2012&group=10&gblog=157 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 29 (71.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2012&group=10&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2012&group=10&gblog=157 Thu, 30 Aug 2012 8:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2012&group=10&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2012&group=10&gblog=156 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 28 (71.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2012&group=10&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2012&group=10&gblog=156 Wed, 29 Aug 2012 7:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2012&group=10&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2012&group=10&gblog=155 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 27 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2012&group=10&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2012&group=10&gblog=155 Tue, 28 Aug 2012 16:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2012&group=10&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2012&group=10&gblog=154 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 26 (71.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2012&group=10&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2012&group=10&gblog=154 Mon, 27 Aug 2012 7:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2012&group=10&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2012&group=10&gblog=153 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 24 (71.8)]]> > 71.8 กก. 7.40....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2012&group=10&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2012&group=10&gblog=153 Sat, 25 Aug 2012 12:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2012&group=10&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2012&group=10&gblog=152 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 23 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2012&group=10&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2012&group=10&gblog=152 Fri, 24 Aug 2012 7:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2012&group=10&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2012&group=10&gblog=151 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 23 (72.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2012&group=10&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2012&group=10&gblog=151 Thu, 23 Aug 2012 8:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2012&group=10&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2012&group=10&gblog=150 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 21 (72.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2012&group=10&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2012&group=10&gblog=150 Wed, 22 Aug 2012 8:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2012&group=10&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2012&group=10&gblog=149 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 20 (72.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2012&group=10&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2012&group=10&gblog=149 Tue, 21 Aug 2012 8:33:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2012&group=10&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2012&group=10&gblog=148 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 19 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2012&group=10&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2012&group=10&gblog=148 Mon, 20 Aug 2012 8:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2012&group=10&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2012&group=10&gblog=147 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 18 (72.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2012&group=10&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2012&group=10&gblog=147 Sat, 18 Aug 2012 8:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2012&group=10&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2012&group=10&gblog=146 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 16 (72.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2012&group=10&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2012&group=10&gblog=146 Fri, 17 Aug 2012 9:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2012&group=10&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2012&group=10&gblog=145 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 15 (72.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2012&group=10&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2012&group=10&gblog=145 Thu, 16 Aug 2012 11:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=144 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 13 (72.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=144 Tue, 14 Aug 2012 8:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=143 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 13 (72.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2012&group=10&gblog=143 Tue, 14 Aug 2012 8:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2012&group=10&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2012&group=10&gblog=142 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 10 (72.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2012&group=10&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2012&group=10&gblog=142 Sat, 11 Aug 2012 9:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2012&group=10&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2012&group=10&gblog=141 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 9 (72.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2012&group=10&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2012&group=10&gblog=141 Fri, 10 Aug 2012 8:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2012&group=10&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2012&group=10&gblog=140 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 8 (72.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2012&group=10&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2012&group=10&gblog=140 Wed, 08 Aug 2012 8:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2012&group=10&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2012&group=10&gblog=139 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 6 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2012&group=10&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2012&group=10&gblog=139 Tue, 07 Aug 2012 8:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2012&group=10&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2012&group=10&gblog=138 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 5 (73.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2012&group=10&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2012&group=10&gblog=138 Mon, 06 Aug 2012 8:04:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2012&group=10&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2012&group=10&gblog=137 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 2 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2012&group=10&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2012&group=10&gblog=137 Fri, 03 Aug 2012 8:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2012&group=10&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2012&group=10&gblog=136 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนสิงหาคม วันที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2012&group=10&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2012&group=10&gblog=136 Thu, 02 Aug 2012 8:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-08-2012&group=10&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-08-2012&group=10&gblog=135 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 31 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-08-2012&group=10&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-08-2012&group=10&gblog=135 Wed, 01 Aug 2012 8:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2012&group=10&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2012&group=10&gblog=134 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 30 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2012&group=10&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2012&group=10&gblog=134 Tue, 31 Jul 2012 8:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2012&group=10&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2012&group=10&gblog=133 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 29 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2012&group=10&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2012&group=10&gblog=133 Mon, 30 Jul 2012 8:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2012&group=10&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2012&group=10&gblog=132 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 27 (73.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2012&group=10&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2012&group=10&gblog=132 Sat, 28 Jul 2012 8:13:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2012&group=10&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2012&group=10&gblog=131 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 26 (72.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2012&group=10&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2012&group=10&gblog=131 Fri, 27 Jul 2012 12:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2012&group=10&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2012&group=10&gblog=130 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 25 (72.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2012&group=10&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2012&group=10&gblog=130 Thu, 26 Jul 2012 9:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2012&group=10&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2012&group=10&gblog=129 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 24 (72.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2012&group=10&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2012&group=10&gblog=129 Wed, 25 Jul 2012 8:05:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2012&group=10&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2012&group=10&gblog=128 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 23 (72.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2012&group=10&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2012&group=10&gblog=128 Tue, 24 Jul 2012 8:23:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2012&group=10&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2012&group=10&gblog=127 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 18 (72.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2012&group=10&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2012&group=10&gblog=127 Thu, 19 Jul 2012 14:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2012&group=10&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2012&group=10&gblog=126 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 17 (71.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2012&group=10&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2012&group=10&gblog=126 Wed, 18 Jul 2012 8:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2012&group=10&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2012&group=10&gblog=125 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอังคารจะมารายงานตัวนะคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2012&group=10&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2012&group=10&gblog=125 Wed, 11 Jul 2012 8:12:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2012&group=10&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2012&group=10&gblog=124 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 8 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2012&group=10&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2012&group=10&gblog=124 Mon, 09 Jul 2012 9:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2012&group=10&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2012&group=10&gblog=123 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 5 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2012&group=10&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2012&group=10&gblog=123 Fri, 06 Jul 2012 8:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2012&group=10&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2012&group=10&gblog=122 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 4 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2012&group=10&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2012&group=10&gblog=122 Thu, 05 Jul 2012 10:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2012&group=10&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2012&group=10&gblog=121 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 3 (73.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2012&group=10&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2012&group=10&gblog=121 Wed, 04 Jul 2012 8:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2012&group=10&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2012&group=10&gblog=120 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 2 (72.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2012&group=10&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2012&group=10&gblog=120 Tue, 03 Jul 2012 10:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2012&group=10&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2012&group=10&gblog=119 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน มิถุนายน วันที่ 28 (72.5 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2012&group=10&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2012&group=10&gblog=119 Thu, 28 Jun 2012 9:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2012&group=10&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2012&group=10&gblog=118 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน มิถุนายน วันที่ 24 (72.7 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2012&group=10&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2012&group=10&gblog=118 Mon, 25 Jun 2012 12:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2012&group=10&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2012&group=10&gblog=117 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน มิถุนายน วันที่ 22 (73.1 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2012&group=10&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2012&group=10&gblog=117 Sat, 23 Jun 2012 8:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2012&group=10&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2012&group=10&gblog=116 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน มิถุนายน วันที่ 21 (73.5 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2012&group=10&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2012&group=10&gblog=116 Fri, 22 Jun 2012 8:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2012&group=10&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2012&group=10&gblog=115 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน มิถุนายน วันที่ 20]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2012&group=10&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2012&group=10&gblog=115 Thu, 21 Jun 2012 8:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2012&group=10&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2012&group=10&gblog=114 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน มิถุนายน วันที่ 19 (74.1 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2012&group=10&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2012&group=10&gblog=114 Wed, 20 Jun 2012 10:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2012&group=10&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2012&group=10&gblog=113 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 18]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2012&group=10&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2012&group=10&gblog=113 Tue, 19 Jun 2012 14:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2012&group=10&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2012&group=10&gblog=112 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน กรกฎาคม วันที่ 17 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2012&group=10&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2012&group=10&gblog=112 Mon, 18 Jun 2012 10:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2012&group=10&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2012&group=10&gblog=111 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 14 (72.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2012&group=10&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2012&group=10&gblog=111 Fri, 15 Jun 2012 8:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2012&group=10&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2012&group=10&gblog=110 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 12 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2012&group=10&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2012&group=10&gblog=110 Wed, 13 Jun 2012 8:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2012&group=10&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2012&group=10&gblog=109 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 11 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2012&group=10&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2012&group=10&gblog=109 Tue, 12 Jun 2012 8:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2012&group=10&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2012&group=10&gblog=108 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 8 (72.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2012&group=10&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2012&group=10&gblog=108 Sat, 09 Jun 2012 8:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2012&group=10&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2012&group=10&gblog=107 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 7 (71.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2012&group=10&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2012&group=10&gblog=107 Fri, 08 Jun 2012 9:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2012&group=10&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2012&group=10&gblog=106 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 6 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2012&group=10&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2012&group=10&gblog=106 Thu, 07 Jun 2012 8:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2012&group=10&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2012&group=10&gblog=105 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 5 (72.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2012&group=10&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2012&group=10&gblog=105 Wed, 06 Jun 2012 8:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2012&group=10&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2012&group=10&gblog=104 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนมิถุนายน วันที่ 4 (73.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2012&group=10&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2012&group=10&gblog=104 Tue, 05 Jun 2012 8:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2012&group=10&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2012&group=10&gblog=102 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 29 (73.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2012&group=10&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2012&group=10&gblog=102 Wed, 30 May 2012 8:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2012&group=10&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2012&group=10&gblog=101 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 28 (73.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2012&group=10&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2012&group=10&gblog=101 Tue, 29 May 2012 8:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2012&group=10&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2012&group=10&gblog=100 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 27 (73.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2012&group=10&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2012&group=10&gblog=100 Mon, 28 May 2012 8:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2011&group=8&gblog=242 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2011&group=8&gblog=242 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกล้ถึงวันวิวาห์แล้วหนา...ยอดดวงใจ ^_^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2011&group=8&gblog=242 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2011&group=8&gblog=242 Tue, 26 Apr 2011 8:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2011&group=8&gblog=241 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2011&group=8&gblog=241 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เอารูปมาเรียกน้ำย่อยแล้ว จ้า ^^ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2011&group=8&gblog=241 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2011&group=8&gblog=241 Mon, 11 Apr 2011 22:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2011&group=8&gblog=240 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2011&group=8&gblog=240 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแล้ววววววววว...จ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2011&group=8&gblog=240 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2011&group=8&gblog=240 Tue, 05 Apr 2011 11:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2011&group=8&gblog=239 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2011&group=8&gblog=239 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มาส่งข่าวจ้า.........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2011&group=8&gblog=239 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2011&group=8&gblog=239 Mon, 21 Mar 2011 13:19:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2011&group=8&gblog=238 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2011&group=8&gblog=238 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มารายงานตัวค๊า......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2011&group=8&gblog=238 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2011&group=8&gblog=238 Wed, 16 Mar 2011 17:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2011&group=8&gblog=237 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2011&group=8&gblog=237 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 8 (เหลืออีก 37 วัน) พิชิต น้ำหนัก 62 (66.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2011&group=8&gblog=237 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2011&group=8&gblog=237 Tue, 08 Mar 2011 9:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2011&group=8&gblog=236 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2011&group=8&gblog=236 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 5 ( เหลืออีก 41 วัน ) พิชิต น้ำหนัก 62 (66.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2011&group=8&gblog=236 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2011&group=8&gblog=236 Sat, 05 Mar 2011 8:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2011&group=8&gblog=235 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2011&group=8&gblog=235 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 , 4 ( เหลืออีก 42 วัน ) พิชิต น้ำหนัก 62 (66.1,65.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2011&group=8&gblog=235 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2011&group=8&gblog=235 Fri, 04 Mar 2011 9:18:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2011&group=8&gblog=234 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2011&group=8&gblog=234 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 (เหลืออีก 44 วัน) พิชิต น้ำหนัก 62 (66.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2011&group=8&gblog=234 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2011&group=8&gblog=234 Wed, 02 Mar 2011 9:05:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2011&group=8&gblog=233 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2011&group=8&gblog=233 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 (เหลืออีก 45 วัน) พิชิต น้ำหนัก 62 เริ่มต้น....66.8 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2011&group=8&gblog=233 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2011&group=8&gblog=233 Tue, 01 Mar 2011 8:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2011&group=8&gblog=232 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2011&group=8&gblog=232 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มารายงานตัวแล้วค่ะ มีข่าวดีมาบอกด้วย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2011&group=8&gblog=232 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2011&group=8&gblog=232 Fri, 25 Feb 2011 9:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2011&group=8&gblog=231 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2011&group=8&gblog=231 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มารายงานตัวแล้วจ้า.........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2011&group=8&gblog=231 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2011&group=8&gblog=231 Wed, 16 Feb 2011 14:51:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2011&group=8&gblog=230 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2011&group=8&gblog=230 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮึดสู้ ให้ถึง 60 อีกสักครั้ง วันที่ 6 (65.9) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2011&group=8&gblog=230 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2011&group=8&gblog=230 Sat, 12 Feb 2011 9:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2011&group=8&gblog=229 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2011&group=8&gblog=229 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮึดสู้ ให้ถึง 60 อีกสักครั้ง วันที่ 4 - 5 (65.5) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2011&group=8&gblog=229 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2011&group=8&gblog=229 Fri, 11 Feb 2011 9:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2011&group=8&gblog=228 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2011&group=8&gblog=228 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮึดสู้ ให้ถึง 60 อีกสักครั้ง วันที่ 3 (66.0) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2011&group=8&gblog=228 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2011&group=8&gblog=228 Wed, 09 Feb 2011 14:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2011&group=8&gblog=227 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2011&group=8&gblog=227 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮึดสู้ ให้ถึง 60 อีกสักครั้ง วันที่ 2 (65.4) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2011&group=8&gblog=227 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2011&group=8&gblog=227 Tue, 08 Feb 2011 9:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2011&group=8&gblog=226 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2011&group=8&gblog=226 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮึดสู้ ให้ถึง 60 อีกสักครั้ง วันที่ 1 (65.9) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2011&group=8&gblog=226 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2011&group=8&gblog=226 Mon, 07 Feb 2011 12:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2011&group=8&gblog=225 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2011&group=8&gblog=225 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 24 (66.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2011&group=8&gblog=225 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2011&group=8&gblog=225 Thu, 27 Jan 2011 10:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2011&group=8&gblog=224 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2011&group=8&gblog=224 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 23 (67.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2011&group=8&gblog=224 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2011&group=8&gblog=224 Wed, 26 Jan 2011 12:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2011&group=8&gblog=223 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2011&group=8&gblog=223 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 22 (66.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2011&group=8&gblog=223 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2011&group=8&gblog=223 Tue, 25 Jan 2011 13:13:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2011&group=8&gblog=222 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2011&group=8&gblog=222 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 20,21 (66.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2011&group=8&gblog=222 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2011&group=8&gblog=222 Mon, 24 Jan 2011 9:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2011&group=8&gblog=221 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2011&group=8&gblog=221 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 19 (66.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2011&group=8&gblog=221 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2011&group=8&gblog=221 Sat, 22 Jan 2011 8:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2011&group=8&gblog=220 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2011&group=8&gblog=220 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 17,18 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2011&group=8&gblog=220 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2011&group=8&gblog=220 Fri, 21 Jan 2011 9:01:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2011&group=8&gblog=219 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2011&group=8&gblog=219 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 15,16 (66.7 , 66.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2011&group=8&gblog=219 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2011&group=8&gblog=219 Wed, 19 Jan 2011 13:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2011&group=8&gblog=218 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2011&group=8&gblog=218 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 13,14 (67.1 , 67.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2011&group=8&gblog=218 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2011&group=8&gblog=218 Mon, 17 Jan 2011 9:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2011&group=8&gblog=217 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2011&group=8&gblog=217 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 12 (67.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2011&group=8&gblog=217 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2011&group=8&gblog=217 Sat, 15 Jan 2011 8:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2011&group=8&gblog=216 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2011&group=8&gblog=216 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 11 (66.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2011&group=8&gblog=216 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2011&group=8&gblog=216 Fri, 14 Jan 2011 9:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2011&group=8&gblog=215 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2011&group=8&gblog=215 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 10 (66.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2011&group=8&gblog=215 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2011&group=8&gblog=215 Thu, 13 Jan 2011 9:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2011&group=8&gblog=214 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2011&group=8&gblog=214 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 9 (66.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2011&group=8&gblog=214 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2011&group=8&gblog=214 Wed, 12 Jan 2011 8:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2011&group=8&gblog=213 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2011&group=8&gblog=213 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 6,7,8 (66.4 , 66.1 , 67.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2011&group=8&gblog=213 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2011&group=8&gblog=213 Tue, 11 Jan 2011 11:30:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2011&group=8&gblog=212 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2011&group=8&gblog=212 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 5 (66.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2011&group=8&gblog=212 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2011&group=8&gblog=212 Sat, 08 Jan 2011 8:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2011&group=8&gblog=211 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2011&group=8&gblog=211 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 4 วันที่ 1 (66.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2011&group=8&gblog=211 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2011&group=8&gblog=211 Fri, 07 Jan 2011 9:06:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2011&group=8&gblog=210 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2011&group=8&gblog=210 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 3 วันที่ 1 (67.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2011&group=8&gblog=210 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2011&group=8&gblog=210 Thu, 06 Jan 2011 9:04:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2011&group=8&gblog=209 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2011&group=8&gblog=209 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2011&group=8&gblog=209 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2011&group=8&gblog=209 Wed, 05 Jan 2011 9:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2011&group=8&gblog=208 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2011&group=8&gblog=208 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 1 (67.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2011&group=8&gblog=208 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2011&group=8&gblog=208 Tue, 04 Jan 2011 9:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2011&group=8&gblog=207 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2011&group=8&gblog=207 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[พร้อมแล้ว ค๊า...ลด ละ เลิก ตอนที่ 2 เพื่อ เลข 5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2011&group=8&gblog=207 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2011&group=8&gblog=207 Mon, 03 Jan 2011 11:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-12-2010&group=8&gblog=206 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-12-2010&group=8&gblog=206 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้ว จาก สิบสองปันนา รายงานตัวค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-12-2010&group=8&gblog=206 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-12-2010&group=8&gblog=206 Thu, 30 Dec 2010 10:08:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2010&group=8&gblog=204 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2010&group=8&gblog=204 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากบ้านด้วยนะคะ 6 วัน จะไปแอ่ว หนีหาว 12 ปันนา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2010&group=8&gblog=204 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2010&group=8&gblog=204 Fri, 24 Dec 2010 9:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2010&group=8&gblog=203 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2010&group=8&gblog=203 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2010&group=8&gblog=203 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2010&group=8&gblog=203 Thu, 23 Dec 2010 11:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-12-2010&group=8&gblog=202 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-12-2010&group=8&gblog=202 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 20 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-12-2010&group=8&gblog=202 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-12-2010&group=8&gblog=202 Tue, 21 Dec 2010 11:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-12-2010&group=8&gblog=201 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-12-2010&group=8&gblog=201 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 18 , 19 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-12-2010&group=8&gblog=201 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-12-2010&group=8&gblog=201 Mon, 20 Dec 2010 10:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2010&group=8&gblog=200 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2010&group=8&gblog=200 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 18 (65.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2010&group=8&gblog=200 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2010&group=8&gblog=200 Sat, 18 Dec 2010 10:10:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2010&group=8&gblog=199 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2010&group=8&gblog=199 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเปิด แล้วนะคะ ....ขอบคุณ เจ้าของ ((ของขวัญ )) ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2010&group=8&gblog=199 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2010&group=8&gblog=199 Fri, 17 Dec 2010 15:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2010&group=8&gblog=198 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2010&group=8&gblog=198 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม เอาผลงานมาโชว์ พร้อม ของขวัญออนไลท์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2010&group=8&gblog=198 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2010&group=8&gblog=198 Tue, 14 Dec 2010 10:38:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-12-2010&group=8&gblog=197 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-12-2010&group=8&gblog=197 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-12-2010&group=8&gblog=197 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-12-2010&group=8&gblog=197 Fri, 10 Dec 2010 9:18:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-12-2010&group=8&gblog=196 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-12-2010&group=8&gblog=196 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 8 (65.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-12-2010&group=8&gblog=196 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-12-2010&group=8&gblog=196 Thu, 09 Dec 2010 8:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=8&gblog=195 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=8&gblog=195 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=8&gblog=195 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=8&gblog=195 Wed, 08 Dec 2010 9:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-12-2010&group=8&gblog=194 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-12-2010&group=8&gblog=194 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนธันวาคม วันที่ 5 ...มีรูปมาฝาก...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-12-2010&group=8&gblog=194 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-12-2010&group=8&gblog=194 Mon, 06 Dec 2010 10:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2010&group=8&gblog=193 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2010&group=8&gblog=193 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 29 (65.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2010&group=8&gblog=193 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2010&group=8&gblog=193 Tue, 30 Nov 2010 12:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2010&group=8&gblog=192 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2010&group=8&gblog=192 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 23 (66.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2010&group=8&gblog=192 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2010&group=8&gblog=192 Wed, 24 Nov 2010 9:09:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2010&group=8&gblog=191 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2010&group=8&gblog=191 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 22 (66.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2010&group=8&gblog=191 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2010&group=8&gblog=191 Tue, 23 Nov 2010 8:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-11-2010&group=8&gblog=190 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-11-2010&group=8&gblog=190 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 20-21 (67.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-11-2010&group=8&gblog=190 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-11-2010&group=8&gblog=190 Mon, 22 Nov 2010 11:51:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2010&group=8&gblog=189 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2010&group=8&gblog=189 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 19 (65.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2010&group=8&gblog=189 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2010&group=8&gblog=189 Sat, 20 Nov 2010 8:46:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2010&group=8&gblog=188 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2010&group=8&gblog=188 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 18 (65.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2010&group=8&gblog=188 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2010&group=8&gblog=188 Fri, 19 Nov 2010 9:13:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2010&group=8&gblog=187 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2010&group=8&gblog=187 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 17 (65.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2010&group=8&gblog=187 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2010&group=8&gblog=187 Thu, 18 Nov 2010 10:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-11-2010&group=8&gblog=186 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-11-2010&group=8&gblog=186 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 16 (66.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-11-2010&group=8&gblog=186 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-11-2010&group=8&gblog=186 Wed, 17 Nov 2010 11:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2010&group=8&gblog=185 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2010&group=8&gblog=185 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 15 (65.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2010&group=8&gblog=185 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2010&group=8&gblog=185 Tue, 16 Nov 2010 11:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2010&group=8&gblog=184 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2010&group=8&gblog=184 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 13-14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2010&group=8&gblog=184 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2010&group=8&gblog=184 Mon, 15 Nov 2010 14:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2010&group=8&gblog=183 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2010&group=8&gblog=183 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 12]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2010&group=8&gblog=183 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2010&group=8&gblog=183 Sat, 13 Nov 2010 8:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2010&group=8&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2010&group=8&gblog=182 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2010&group=8&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2010&group=8&gblog=182 Fri, 12 Nov 2010 8:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2010&group=8&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2010&group=8&gblog=181 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2010&group=8&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2010&group=8&gblog=181 Thu, 11 Nov 2010 11:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2010&group=8&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2010&group=8&gblog=180 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2010&group=8&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2010&group=8&gblog=180 Wed, 10 Nov 2010 12:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2010&group=8&gblog=179 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2010&group=8&gblog=179 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2010&group=8&gblog=179 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2010&group=8&gblog=179 Tue, 09 Nov 2010 11:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2010&group=8&gblog=178 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2010&group=8&gblog=178 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 6-7 มาโชว์ตัวด้วย อิอิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2010&group=8&gblog=178 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2010&group=8&gblog=178 Mon, 08 Nov 2010 9:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-11-2010&group=8&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-11-2010&group=8&gblog=177 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-11-2010&group=8&gblog=177 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-11-2010&group=8&gblog=177 Sat, 06 Nov 2010 8:57:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2010&group=8&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2010&group=8&gblog=176 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2010&group=8&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2010&group=8&gblog=176 Fri, 05 Nov 2010 12:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-11-2010&group=8&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-11-2010&group=8&gblog=175 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-11-2010&group=8&gblog=175 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-11-2010&group=8&gblog=175 Thu, 04 Nov 2010 12:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-11-2010&group=8&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-11-2010&group=8&gblog=174 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-11-2010&group=8&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-11-2010&group=8&gblog=174 Wed, 03 Nov 2010 12:49:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2010&group=8&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2010&group=8&gblog=173 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[5 หมู่หรรษา ...กับเดือนพฤศจิกายน วันที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2010&group=8&gblog=173 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2010&group=8&gblog=173 Tue, 02 Nov 2010 8:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2010&group=8&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2010&group=8&gblog=172 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2010&group=8&gblog=172 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2010&group=8&gblog=172 Fri, 29 Oct 2010 11:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2010&group=8&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2010&group=8&gblog=171 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2010&group=8&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2010&group=8&gblog=171 Thu, 28 Oct 2010 10:23:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-10-2010&group=8&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-10-2010&group=8&gblog=170 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย ตุลาฮาเฮ นี่ละ วันที่ 48 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-10-2010&group=8&gblog=170 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-10-2010&group=8&gblog=170 Tue, 19 Oct 2010 10:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2010&group=8&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2010&group=8&gblog=169 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย ตุลาฮาเฮ นี่ละ วันที่ 45 (64.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2010&group=8&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2010&group=8&gblog=169 Sat, 16 Oct 2010 8:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-10-2010&group=8&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-10-2010&group=8&gblog=168 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย ตุลาฮาเฮ นี่ละ วันที่ 44 (65.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-10-2010&group=8&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-10-2010&group=8&gblog=168 Fri, 15 Oct 2010 13:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2010&group=8&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2010&group=8&gblog=167 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย ตุลาฮาเฮ นี่ละ วันที่ 43 (65.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2010&group=8&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2010&group=8&gblog=167 Thu, 14 Oct 2010 12:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2010&group=8&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2010&group=8&gblog=166 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย ตุลาฮาเฮ นี่ละ วันที่ 42 (64.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2010&group=8&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2010&group=8&gblog=166 Wed, 13 Oct 2010 12:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2010&group=8&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2010&group=8&gblog=165 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย ตุลาฮาเฮ นี่ละ วันที่ 41 (64.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2010&group=8&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2010&group=8&gblog=165 Tue, 12 Oct 2010 12:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2010&group=8&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2010&group=8&gblog=164 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 38 (63.9)..เจ เจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2010&group=8&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2010&group=8&gblog=164 Sat, 09 Oct 2010 8:47:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2010&group=8&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2010&group=8&gblog=163 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย ตุลาฮาเฮ นี่ละ วันที่ 37(63.1) ..เจ..เจ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2010&group=8&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2010&group=8&gblog=163 Fri, 08 Oct 2010 11:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2010&group=8&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2010&group=8&gblog=162 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 36 (64.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2010&group=8&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2010&group=8&gblog=162 Thu, 07 Oct 2010 8:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-10-2010&group=8&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-10-2010&group=8&gblog=161 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 35 (65.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-10-2010&group=8&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-10-2010&group=8&gblog=161 Wed, 06 Oct 2010 8:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2010&group=8&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2010&group=8&gblog=160 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 34 (64.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2010&group=8&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-10-2010&group=8&gblog=160 Tue, 05 Oct 2010 8:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2010&group=8&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2010&group=8&gblog=159 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 32,33 (65.0,66.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2010&group=8&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2010&group=8&gblog=159 Mon, 04 Oct 2010 9:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2010&group=8&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2010&group=8&gblog=158 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 31 (65.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2010&group=8&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2010&group=8&gblog=158 Sat, 02 Oct 2010 9:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2010&group=8&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2010&group=8&gblog=157 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 30 (65.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2010&group=8&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2010&group=8&gblog=157 Fri, 01 Oct 2010 8:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2010&group=8&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2010&group=8&gblog=156 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 29 (65.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2010&group=8&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2010&group=8&gblog=156 Thu, 30 Sep 2010 8:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2010&group=8&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2010&group=8&gblog=155 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 28 (65.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2010&group=8&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2010&group=8&gblog=155 Wed, 29 Sep 2010 8:50:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-09-2010&group=8&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-09-2010&group=8&gblog=154 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมารายงานตัวแล้วจ้า....5 หมู่หรรษา ลัลล๊า..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-09-2010&group=8&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-09-2010&group=8&gblog=154 Mon, 27 Sep 2010 8:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2010&group=8&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2010&group=8&gblog=153 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 23 (64.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2010&group=8&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-09-2010&group=8&gblog=153 Fri, 24 Sep 2010 9:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2010&group=8&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2010&group=8&gblog=152 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 22 (64.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2010&group=8&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2010&group=8&gblog=152 Thu, 23 Sep 2010 8:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=8&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=8&gblog=151 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 18,19 (64.0,64.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=8&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=8&gblog=151 Mon, 20 Sep 2010 10:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2010&group=8&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2010&group=8&gblog=150 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 17 (63.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2010&group=8&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2010&group=8&gblog=150 Sat, 18 Sep 2010 9:01:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2010&group=8&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2010&group=8&gblog=149 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 16 (63.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2010&group=8&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2010&group=8&gblog=149 Fri, 17 Sep 2010 9:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2010&group=8&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2010&group=8&gblog=148 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 15 (63.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2010&group=8&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2010&group=8&gblog=148 Thu, 16 Sep 2010 8:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2010&group=8&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2010&group=8&gblog=147 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 14 (63.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2010&group=8&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2010&group=8&gblog=147 Wed, 15 Sep 2010 8:58:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2010&group=8&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2010&group=8&gblog=146 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 13 (63.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2010&group=8&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2010&group=8&gblog=146 Tue, 14 Sep 2010 9:00:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2010&group=8&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2010&group=8&gblog=145 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 11,12 (63.6,63.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2010&group=8&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2010&group=8&gblog=145 Mon, 13 Sep 2010 9:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2010&group=8&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2010&group=8&gblog=144 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 10 (63.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2010&group=8&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2010&group=8&gblog=144 Sat, 11 Sep 2010 9:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2010&group=8&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2010&group=8&gblog=143 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 9 (62.8)..ไม่อยากจะเชื่อเลย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2010&group=8&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2010&group=8&gblog=143 Fri, 10 Sep 2010 9:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2010&group=8&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2010&group=8&gblog=142 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 8 (63.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2010&group=8&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2010&group=8&gblog=142 Thu, 09 Sep 2010 10:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2010&group=8&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2010&group=8&gblog=141 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 7 (63.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2010&group=8&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2010&group=8&gblog=141 Wed, 08 Sep 2010 9:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2010&group=8&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2010&group=8&gblog=140 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 6 (63.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2010&group=8&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2010&group=8&gblog=140 Tue, 07 Sep 2010 8:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2010&group=8&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2010&group=8&gblog=139 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 4,5 (63.7,65.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2010&group=8&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2010&group=8&gblog=139 Mon, 06 Sep 2010 9:13:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2010&group=8&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2010&group=8&gblog=138 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 3 (64.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2010&group=8&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2010&group=8&gblog=138 Sat, 04 Sep 2010 8:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2010&group=8&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2010&group=8&gblog=137 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2010&group=8&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2010&group=8&gblog=137 Fri, 03 Sep 2010 8:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2010&group=8&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2010&group=8&gblog=136 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลงมาชมทิวทัศน์ชั้น 5 แล้ว... ด้วย 5 หมู่หรรษา นี่ละ วันที่ 1(64.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2010&group=8&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2010&group=8&gblog=136 Thu, 02 Sep 2010 9:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=8&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=8&gblog=135 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 31 /31 (64.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=8&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=8&gblog=135 Wed, 01 Sep 2010 8:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2010&group=8&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2010&group=8&gblog=134 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 30 /30 (64.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2010&group=8&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2010&group=8&gblog=134 Tue, 31 Aug 2010 8:54:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2010&group=8&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2010&group=8&gblog=133 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 28, 29/30 (63.8,64.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2010&group=8&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2010&group=8&gblog=133 Mon, 30 Aug 2010 10:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2010&group=8&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2010&group=8&gblog=132 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 27 /30 (63.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2010&group=8&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2010&group=8&gblog=132 Sat, 28 Aug 2010 9:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2010&group=8&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2010&group=8&gblog=131 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 26 /30 (64.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2010&group=8&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2010&group=8&gblog=131 Fri, 27 Aug 2010 8:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2010&group=8&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2010&group=8&gblog=130 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 25/30 (64.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2010&group=8&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2010&group=8&gblog=130 Thu, 26 Aug 2010 9:05:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2010&group=8&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2010&group=8&gblog=129 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 24 /30 (64.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2010&group=8&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-08-2010&group=8&gblog=129 Wed, 25 Aug 2010 8:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2010&group=8&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2010&group=8&gblog=128 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 23 /30 (64.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2010&group=8&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-08-2010&group=8&gblog=128 Tue, 24 Aug 2010 9:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2010&group=8&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2010&group=8&gblog=127 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 21,22 /30 (64.5,65.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2010&group=8&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-08-2010&group=8&gblog=127 Mon, 23 Aug 2010 9:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2010&group=8&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2010&group=8&gblog=126 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 20 /30 (64.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2010&group=8&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-08-2010&group=8&gblog=126 Sat, 21 Aug 2010 8:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2010&group=8&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2010&group=8&gblog=125 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 19 /30 (64.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2010&group=8&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2010&group=8&gblog=125 Fri, 20 Aug 2010 8:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-08-2010&group=8&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-08-2010&group=8&gblog=124 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 18 /30 (63.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-08-2010&group=8&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-08-2010&group=8&gblog=124 Thu, 19 Aug 2010 8:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2010&group=8&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2010&group=8&gblog=123 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 16,17 /30 (64.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2010&group=8&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-08-2010&group=8&gblog=123 Wed, 18 Aug 2010 10:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2010&group=8&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2010&group=8&gblog=122 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 14,15 /30 (64.2,64.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2010&group=8&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-08-2010&group=8&gblog=122 Mon, 16 Aug 2010 9:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2010&group=8&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2010&group=8&gblog=121 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 13 /30 (64.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2010&group=8&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2010&group=8&gblog=121 Sat, 14 Aug 2010 8:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-08-2010&group=8&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-08-2010&group=8&gblog=120 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 11,12 /30 (63.7,64.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-08-2010&group=8&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-08-2010&group=8&gblog=120 Fri, 13 Aug 2010 9:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2010&group=8&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2010&group=8&gblog=119 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 10 /30 (63.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2010&group=8&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-08-2010&group=8&gblog=119 Wed, 11 Aug 2010 8:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2010&group=8&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2010&group=8&gblog=118 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 9 /30 (62.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2010&group=8&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2010&group=8&gblog=118 Tue, 10 Aug 2010 9:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2010&group=8&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2010&group=8&gblog=117 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 7,8 /30.. (63.1,63.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2010&group=8&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2010&group=8&gblog=117 Mon, 09 Aug 2010 11:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2010&group=8&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2010&group=8&gblog=116 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 6 /30 (63.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2010&group=8&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2010&group=8&gblog=116 Sat, 07 Aug 2010 12:19:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2010&group=8&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2010&group=8&gblog=115 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 5 /30 (63.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2010&group=8&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-08-2010&group=8&gblog=115 Fri, 06 Aug 2010 8:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2010&group=8&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2010&group=8&gblog=114 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 4 /30 (62.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2010&group=8&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2010&group=8&gblog=114 Thu, 05 Aug 2010 9:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2010&group=8&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2010&group=8&gblog=113 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 3 /30 (63.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2010&group=8&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2010&group=8&gblog=113 Wed, 04 Aug 2010 9:18:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2010&group=8&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2010&group=8&gblog=112 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 2 /30 (63.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2010&group=8&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2010&group=8&gblog=112 Tue, 03 Aug 2010 8:49:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2010&group=8&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2010&group=8&gblog=111 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 1 /30 (63.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2010&group=8&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2010&group=8&gblog=111 Mon, 02 Aug 2010 13:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2010&group=8&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2010&group=8&gblog=110 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 8 (64.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2010&group=8&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2010&group=8&gblog=110 Sat, 31 Jul 2010 9:33:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2010&group=8&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2010&group=8&gblog=109 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 7 (63.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2010&group=8&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2010&group=8&gblog=109 Fri, 30 Jul 2010 8:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2010&group=8&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2010&group=8&gblog=108 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 6 (64.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2010&group=8&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2010&group=8&gblog=108 Thu, 29 Jul 2010 9:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2010&group=8&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2010&group=8&gblog=107 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 4 พรุ่งนี้ จะกินเพื่ออยู่แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2010&group=8&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2010&group=8&gblog=107 Wed, 28 Jul 2010 9:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2010&group=8&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2010&group=8&gblog=106 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 2,3,4 (65.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2010&group=8&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2010&group=8&gblog=106 Tue, 27 Jul 2010 12:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2010&group=8&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2010&group=8&gblog=105 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ วันที่ 1 (64.8)]]> 60 กก.น้ำหนัก....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2010&group=8&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2010&group=8&gblog=105 Sat, 24 Jul 2010 9:02:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-07-2010&group=8&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-07-2010&group=8&gblog=104 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[คอยดู๊นะ..สักวันช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยกล้วยมื้อเช้านี่ละ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-07-2010&group=8&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-07-2010&group=8&gblog=104 Fri, 23 Jul 2010 10:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-07-2010&group=8&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-07-2010&group=8&gblog=103 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 โปรตีนบริสุทธิ์ รอบ 4 ((64.1)) ....เป้าหมาย 60 กก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-07-2010&group=8&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-07-2010&group=8&gblog=103 Thu, 22 Jul 2010 9:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2010&group=8&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2010&group=8&gblog=102 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 โปรตีน+ผัก วันที่ 5 รอบ 4 ((63.9)) ....เป้าหมาย 60 กก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2010&group=8&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2010&group=8&gblog=102 Wed, 21 Jul 2010 8:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-07-2010&group=8&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-07-2010&group=8&gblog=101 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 โปรตีน+ผัก วันที่ 4 รอบ 4 ((64.6)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-07-2010&group=8&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-07-2010&group=8&gblog=101 Tue, 20 Jul 2010 8:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2010&group=8&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2010&group=8&gblog=100 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 โปรตีน+ผัก วันที่ 3 รอบ 4 ((63.8)) ....เป้าหมาย 60 กก...วันหยุดใคร นน.ขึ้นมั่ง !!! ยกมือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2010&group=8&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-07-2010&group=8&gblog=100 Mon, 19 Jul 2010 9:01:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2015&group=16&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2015&group=16&gblog=37 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[............วันที่ 8-15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2015&group=16&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2015&group=16&gblog=37 Tue, 26 May 2015 8:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2015&group=16&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2015&group=16&gblog=36 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มใหม่............วันที่ 1-7 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2015&group=16&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2015&group=16&gblog=36 Mon, 18 May 2015 8:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2015&group=16&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2015&group=16&gblog=35 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เมษายน วันที่ 3 (79.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2015&group=16&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2015&group=16&gblog=35 Sat, 04 Apr 2015 9:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2015&group=16&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2015&group=16&gblog=34 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก เดือน เมษายน 58 วันที่ 2 (79.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2015&group=16&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2015&group=16&gblog=34 Fri, 03 Apr 2015 8:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2015&group=16&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2015&group=16&gblog=33 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก เดือน เมษายน 58 วันที่ 1 (79.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2015&group=16&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2015&group=16&gblog=33 Thu, 02 Apr 2015 9:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2015&group=16&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2015&group=16&gblog=32 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก เดือน มีนาคม 58 วันที่ 31 (79.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2015&group=16&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2015&group=16&gblog=32 Wed, 01 Apr 2015 8:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2015&group=16&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2015&group=16&gblog=31 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก เดือน มีนาคม 58 วันที่ 29 (78.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2015&group=16&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2015&group=16&gblog=31 Mon, 30 Mar 2015 10:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2015&group=16&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2015&group=16&gblog=30 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 55 (78.9)..สรุป เดือน กุมภาพันธ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2015&group=16&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2015&group=16&gblog=30 Mon, 02 Mar 2015 10:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-02-2015&group=16&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-02-2015&group=16&gblog=29 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 51 (79.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-02-2015&group=16&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-02-2015&group=16&gblog=29 Thu, 26 Feb 2015 15:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-02-2015&group=16&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-02-2015&group=16&gblog=28 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 49 (79.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-02-2015&group=16&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-02-2015&group=16&gblog=28 Tue, 24 Feb 2015 9:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2015&group=16&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2015&group=16&gblog=27 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 48 (78.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2015&group=16&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2015&group=16&gblog=27 Mon, 23 Feb 2015 7:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2015&group=16&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2015&group=16&gblog=26 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 46 (79.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2015&group=16&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2015&group=16&gblog=26 Sat, 21 Feb 2015 9:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2015&group=16&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2015&group=16&gblog=25 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 37 (78.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2015&group=16&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2015&group=16&gblog=25 Fri, 13 Feb 2015 9:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2015&group=16&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2015&group=16&gblog=24 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 36 (79.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2015&group=16&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-02-2015&group=16&gblog=24 Thu, 12 Feb 2015 9:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2015&group=16&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2015&group=16&gblog=23 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 34 (79.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2015&group=16&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2015&group=16&gblog=23 Tue, 10 Feb 2015 9:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2015&group=16&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2015&group=16&gblog=22 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 33 (79.2)ไปงานแต่งมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2015&group=16&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2015&group=16&gblog=22 Mon, 09 Feb 2015 7:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2015&group=16&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2015&group=16&gblog=21 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 31 (79.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2015&group=16&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2015&group=16&gblog=21 Fri, 06 Feb 2015 9:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2015&group=16&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2015&group=16&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 30 (79.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2015&group=16&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2015&group=16&gblog=20 Thu, 05 Feb 2015 8:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2015&group=16&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2015&group=16&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 29 (78.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2015&group=16&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2015&group=16&gblog=19 Wed, 04 Feb 2015 8:20:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2015&group=16&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2015&group=16&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 28 (79.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2015&group=16&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2015&group=16&gblog=18 Tue, 03 Feb 2015 8:44:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2015&group=16&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2015&group=16&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 22 (79.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2015&group=16&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2015&group=16&gblog=17 Wed, 28 Jan 2015 8:47:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2015&group=16&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2015&group=16&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 21 (79.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2015&group=16&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2015&group=16&gblog=16 Tue, 27 Jan 2015 8:51:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2015&group=16&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2015&group=16&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 20 (79.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2015&group=16&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2015&group=16&gblog=15 Mon, 26 Jan 2015 12:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2015&group=16&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2015&group=16&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 18 (79.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2015&group=16&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-01-2015&group=16&gblog=14 Sat, 24 Jan 2015 8:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2015&group=16&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2015&group=16&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 17 ( 79.1 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2015&group=16&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2015&group=16&gblog=13 Fri, 23 Jan 2015 8:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2015&group=16&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2015&group=16&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 15 (79.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2015&group=16&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2015&group=16&gblog=12 Wed, 21 Jan 2015 10:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2015&group=16&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2015&group=16&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 14 (79.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2015&group=16&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2015&group=16&gblog=11 Tue, 20 Jan 2015 15:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2015&group=16&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2015&group=16&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 13 (79.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2015&group=16&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2015&group=16&gblog=10 Mon, 19 Jan 2015 9:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2014&group=14&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2014&group=14&gblog=25 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิกความอ้วน เดือน 3 วันที่ 25 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2014&group=14&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2014&group=14&gblog=25 Wed, 26 Mar 2014 14:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2014&group=14&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2014&group=14&gblog=24 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิกความอ้วน เดือน 3 วันที่ 18 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2014&group=14&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2014&group=14&gblog=24 Wed, 19 Mar 2014 14:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2014&group=14&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2014&group=14&gblog=23 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิกห่างไกลความอ้วน เดือน 3 วันที่ 16 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2014&group=14&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2014&group=14&gblog=23 Sun, 16 Mar 2014 21:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2014&group=14&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2014&group=14&gblog=22 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือน 3 วันที่ 12 (81.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2014&group=14&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2014&group=14&gblog=22 Thu, 13 Mar 2014 9:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2014&group=14&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2014&group=14&gblog=21 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือนมีนามคม วันที่ 11 (81.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2014&group=14&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2014&group=14&gblog=21 Wed, 12 Mar 2014 10:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2014&group=14&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2014&group=14&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือนมีนาคม วันที่ 10 (81.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2014&group=14&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2014&group=14&gblog=20 Tue, 11 Mar 2014 9:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2014&group=14&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2014&group=14&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือนมีนาคม วันที่ 7 (82.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2014&group=14&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2014&group=14&gblog=19 Sat, 08 Mar 2014 11:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2014&group=14&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2014&group=14&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือนมีนา วันที่ 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2014&group=14&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2014&group=14&gblog=18 Thu, 06 Mar 2014 8:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2014&group=14&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2014&group=14&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือนมีนาคม วันที่ 4 (82.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2014&group=14&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-03-2014&group=14&gblog=17 Wed, 05 Mar 2014 8:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2014&group=14&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2014&group=14&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือนมีนา วันที่ 3 (82.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2014&group=14&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2014&group=14&gblog=16 Tue, 04 Mar 2014 8:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-03-2014&group=14&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-03-2014&group=14&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ เดือนมีนาคม วันที่ 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-03-2014&group=14&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-03-2014&group=14&gblog=15 Mon, 03 Mar 2014 8:56:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2014&group=14&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2014&group=14&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่านไป 2 เดือนแล้ว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2014&group=14&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2014&group=14&gblog=14 Sat, 01 Mar 2014 8:32:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2014&group=14&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2014&group=14&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 42 (82.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2014&group=14&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2014&group=14&gblog=13 Tue, 11 Feb 2014 14:31:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2014&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2014&group=14&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 28 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2014&group=14&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2014&group=14&gblog=12 Tue, 28 Jan 2014 8:11:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2014&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2014&group=14&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2014&group=14&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2014&group=14&gblog=11 Wed, 22 Jan 2014 15:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2014&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2014&group=14&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 21]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2014&group=14&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2014&group=14&gblog=10 Tue, 21 Jan 2014 8:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2013&group=13&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2013&group=13&gblog=72 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[จะมาเริ่มนับ 1 ใหม่ เดือน มกรา ปี 57 นะคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2013&group=13&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2013&group=13&gblog=72 Sat, 14 Dec 2013 9:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-11-2013&group=13&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-11-2013&group=13&gblog=71 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 28 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-11-2013&group=13&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-11-2013&group=13&gblog=71 Fri, 29 Nov 2013 8:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2013&group=13&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2013&group=13&gblog=70 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 25 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2013&group=13&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2013&group=13&gblog=70 Tue, 26 Nov 2013 9:48:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2013&group=13&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2013&group=13&gblog=69 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 24 (80.xx)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2013&group=13&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2013&group=13&gblog=69 Mon, 25 Nov 2013 9:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2013&group=13&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2013&group=13&gblog=68 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 22 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2013&group=13&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2013&group=13&gblog=68 Sat, 23 Nov 2013 8:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-11-2013&group=13&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-11-2013&group=13&gblog=67 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 20 (79.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-11-2013&group=13&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-11-2013&group=13&gblog=67 Thu, 21 Nov 2013 10:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2013&group=13&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2013&group=13&gblog=66 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 18 (79.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2013&group=13&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2013&group=13&gblog=66 Tue, 19 Nov 2013 8:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2013&group=13&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2013&group=13&gblog=65 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 17 (79.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2013&group=13&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2013&group=13&gblog=65 Mon, 18 Nov 2013 8:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2013&group=13&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2013&group=13&gblog=64 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 15 (79.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2013&group=13&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2013&group=13&gblog=64 Sat, 16 Nov 2013 8:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2013&group=13&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2013&group=13&gblog=63 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 14 (79.00)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2013&group=13&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-11-2013&group=13&gblog=63 Fri, 15 Nov 2013 8:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-11-2013&group=13&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-11-2013&group=13&gblog=62 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 13 (79.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-11-2013&group=13&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-11-2013&group=13&gblog=62 Thu, 14 Nov 2013 8:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2013&group=13&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2013&group=13&gblog=61 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 12 (79.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2013&group=13&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-11-2013&group=13&gblog=61 Wed, 13 Nov 2013 9:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2013&group=13&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2013&group=13&gblog=60 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 11 , 12 ไปงานแต่งมาคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2013&group=13&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2013&group=13&gblog=60 Tue, 12 Nov 2013 8:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2013&group=13&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2013&group=13&gblog=59 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2013&group=13&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-11-2013&group=13&gblog=59 Sat, 09 Nov 2013 8:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2013&group=13&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2013&group=13&gblog=58 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2013&group=13&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-11-2013&group=13&gblog=58 Fri, 08 Nov 2013 10:17:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2013&group=13&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2013&group=13&gblog=57 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที 1....80.8 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2013&group=13&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2013&group=13&gblog=57 Thu, 07 Nov 2013 13:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2013&group=13&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2013&group=13&gblog=56 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแว้วววว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2013&group=13&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2013&group=13&gblog=56 Tue, 05 Nov 2013 13:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2013&group=13&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2013&group=13&gblog=55 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 21 เดือนสิงหาคม ....74.5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2013&group=13&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-08-2013&group=13&gblog=55 Thu, 22 Aug 2013 14:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2013&group=13&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2013&group=13&gblog=54 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 19 เดือนสิงหาคม....74.9 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2013&group=13&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-08-2013&group=13&gblog=54 Tue, 20 Aug 2013 9:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2013&group=13&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2013&group=13&gblog=53 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 16 เดือนสิงหาคม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2013&group=13&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-08-2013&group=13&gblog=53 Sat, 17 Aug 2013 15:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2013&group=13&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2013&group=13&gblog=52 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 13 เดือน สิงหาคา......75.3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2013&group=13&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-08-2013&group=13&gblog=52 Wed, 14 Aug 2013 9:23:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2013&group=13&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2013&group=13&gblog=51 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 9 เดือนสิงหาคม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2013&group=13&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-08-2013&group=13&gblog=51 Sat, 10 Aug 2013 11:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2013&group=13&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2013&group=13&gblog=50 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 7 เดือนสิงหาคม...75.8 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2013&group=13&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-08-2013&group=13&gblog=50 Thu, 08 Aug 2013 9:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2013&group=13&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2013&group=13&gblog=49 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 6 เดือน สิงหาคม........75.7 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2013&group=13&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-08-2013&group=13&gblog=49 Wed, 07 Aug 2013 9:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2013&group=13&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2013&group=13&gblog=48 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 11 กค....75.1 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2013&group=13&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2013&group=13&gblog=48 Fri, 12 Jul 2013 20:32:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2013&group=13&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2013&group=13&gblog=47 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 8 เดือน กค....75.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2013&group=13&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2013&group=13&gblog=47 Tue, 09 Jul 2013 7:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2013&group=13&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2013&group=13&gblog=46 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 7 เดือน กค....75.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2013&group=13&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2013&group=13&gblog=46 Mon, 08 Jul 2013 8:35:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2013&group=13&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2013&group=13&gblog=45 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 เดือน กค....75.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2013&group=13&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2013&group=13&gblog=45 Thu, 04 Jul 2013 9:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2013&group=13&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2013&group=13&gblog=44 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 เดือน กค....74.3 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2013&group=13&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2013&group=13&gblog=44 Tue, 02 Jul 2013 10:33:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2013&group=13&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2013&group=13&gblog=43 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 30 เดือน มิย....74.3 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2013&group=13&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2013&group=13&gblog=43 Mon, 01 Jul 2013 10:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2013&group=13&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2013&group=13&gblog=42 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 28 เดือน มิย.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2013&group=13&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2013&group=13&gblog=42 Sat, 29 Jun 2013 8:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2013&group=13&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2013&group=13&gblog=41 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 26 เดือน มิย....74.9 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2013&group=13&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2013&group=13&gblog=41 Wed, 26 Jun 2013 8:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2013&group=13&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2013&group=13&gblog=40 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 24 เดือน มิย.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2013&group=13&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-06-2013&group=13&gblog=40 Tue, 25 Jun 2013 8:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2013&group=13&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2013&group=13&gblog=39 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 23 เดือน มิย.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2013&group=13&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2013&group=13&gblog=39 Mon, 24 Jun 2013 8:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2013&group=13&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2013&group=13&gblog=38 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 20 เดือน มิย....75.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2013&group=13&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-06-2013&group=13&gblog=38 Fri, 21 Jun 2013 9:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2013&group=13&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2013&group=13&gblog=37 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 19 เดือน มิย....75.1 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2013&group=13&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-06-2013&group=13&gblog=37 Thu, 20 Jun 2013 9:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2013&group=13&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2013&group=13&gblog=36 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 18 เดือน มิย.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2013&group=13&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-06-2013&group=13&gblog=36 Wed, 19 Jun 2013 8:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2013&group=13&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2013&group=13&gblog=35 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 17 เดือน มิย.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2013&group=13&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2013&group=13&gblog=35 Tue, 18 Jun 2013 8:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2013&group=13&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2013&group=13&gblog=34 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 16 เดือน มิย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2013&group=13&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2013&group=13&gblog=34 Mon, 17 Jun 2013 8:31:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2013&group=13&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2013&group=13&gblog=33 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 14 เดือน มิย.....75.1 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2013&group=13&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2013&group=13&gblog=33 Sat, 15 Jun 2013 8:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2013&group=13&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2013&group=13&gblog=32 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 13 เดือน มิย....75.1 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2013&group=13&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2013&group=13&gblog=32 Fri, 14 Jun 2013 8:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2013&group=13&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2013&group=13&gblog=31 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 12 เดือน มิย....74.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2013&group=13&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-06-2013&group=13&gblog=31 Thu, 13 Jun 2013 8:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2013&group=13&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2013&group=13&gblog=30 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 11 เดือน มิย....74.8 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2013&group=13&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2013&group=13&gblog=30 Wed, 12 Jun 2013 8:11:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2013&group=13&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2013&group=13&gblog=29 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 10 เดือน มิย. .......74.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2013&group=13&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2013&group=13&gblog=29 Tue, 11 Jun 2013 9:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2013&group=13&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2013&group=13&gblog=28 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 9 เดือน มิย......74.7 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2013&group=13&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2013&group=13&gblog=28 Mon, 10 Jun 2013 8:20:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2013&group=13&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2013&group=13&gblog=27 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 7 เดือน มิย.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2013&group=13&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2013&group=13&gblog=27 Sat, 08 Jun 2013 8:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2013&group=13&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2013&group=13&gblog=26 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 6 เดือน มิย.....74.7 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2013&group=13&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-06-2013&group=13&gblog=26 Fri, 07 Jun 2013 8:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2013&group=13&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2013&group=13&gblog=25 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 5 เดือน มิย. ........74.7 กก. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2013&group=13&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2013&group=13&gblog=25 Thu, 06 Jun 2013 8:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2013&group=13&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2013&group=13&gblog=24 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 เดือน มิย.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2013&group=13&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2013&group=13&gblog=24 Wed, 05 Jun 2013 8:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2013&group=13&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2013&group=13&gblog=23 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 มิย....75.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2013&group=13&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2013&group=13&gblog=23 Tue, 04 Jun 2013 8:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2013&group=13&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2013&group=13&gblog=22 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 เดือน มิย.56]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2013&group=13&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2013&group=13&gblog=22 Mon, 03 Jun 2013 8:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2013&group=13&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2013&group=13&gblog=21 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 31....74.9 กก.(ครบ 1 เดือนแล้ว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2013&group=13&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2013&group=13&gblog=21 Sat, 01 Jun 2013 8:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2013&group=13&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2013&group=13&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 30....75.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2013&group=13&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2013&group=13&gblog=20 Fri, 31 May 2013 8:25:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2013&group=13&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2013&group=13&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 29....75.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2013&group=13&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-05-2013&group=13&gblog=19 Thu, 30 May 2013 8:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2013&group=13&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2013&group=13&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 28 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2013&group=13&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2013&group=13&gblog=18 Wed, 29 May 2013 8:17:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2013&group=13&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2013&group=13&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 27....75.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2013&group=13&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2013&group=13&gblog=17 Tue, 28 May 2013 8:35:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2013&group=13&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2013&group=13&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 26 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2013&group=13&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2013&group=13&gblog=16 Mon, 27 May 2013 7:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2013&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2013&group=13&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 25...74.8 กก. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2013&group=13&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2013&group=13&gblog=15 Sat, 25 May 2013 8:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2013&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2013&group=13&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 21 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2013&group=13&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2013&group=13&gblog=14 Wed, 22 May 2013 8:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2013&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2013&group=13&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 20....74.8 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2013&group=13&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2013&group=13&gblog=13 Tue, 21 May 2013 8:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2013&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2013&group=13&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 17 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2013&group=13&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2013&group=13&gblog=12 Sat, 18 May 2013 8:38:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2013&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2013&group=13&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 16....74.4 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2013&group=13&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2013&group=13&gblog=11 Fri, 17 May 2013 8:31:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2013&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2013&group=13&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 15....74.4 (เท่าเดิม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2013&group=13&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2013&group=13&gblog=10 Thu, 16 May 2013 13:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2013&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2013&group=12&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดพุงวันที่ 1 รอบพุงวัดได้ 95 cm. น้ำหนัก 76.7 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2013&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2013&group=12&gblog=16 Fri, 19 Apr 2013 8:27:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2013&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2013&group=12&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแว้ววววววว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2013&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-03-2013&group=12&gblog=15 Fri, 01 Mar 2013 16:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2013&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2013&group=12&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 20 (74.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2013&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2013&group=12&gblog=14 Wed, 13 Feb 2013 8:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2013&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2013&group=12&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 16 (----)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2013&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2013&group=12&gblog=13 Sat, 09 Feb 2013 15:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2013&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2013&group=12&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 15 (74.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2013&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2013&group=12&gblog=12 Fri, 08 Feb 2013 8:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2013&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2013&group=12&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 14 (74.4) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2013&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2013&group=12&gblog=11 Thu, 07 Feb 2013 8:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2013&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2013&group=12&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 12 (74.3) วันที่ 13 (73.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2013&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2013&group=12&gblog=10 Wed, 06 Feb 2013 8:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2012&group=10&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2012&group=10&gblog=99 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 25 (73.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2012&group=10&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-05-2012&group=10&gblog=99 Sat, 26 May 2012 8:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2012&group=10&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2012&group=10&gblog=98 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 24 (72.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2012&group=10&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2012&group=10&gblog=98 Fri, 25 May 2012 8:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2012&group=10&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2012&group=10&gblog=97 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 23 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2012&group=10&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2012&group=10&gblog=97 Thu, 24 May 2012 9:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2012&group=10&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2012&group=10&gblog=96 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 22 (72.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2012&group=10&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2012&group=10&gblog=96 Wed, 23 May 2012 8:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2012&group=10&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2012&group=10&gblog=95 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 21 (73.1) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2012&group=10&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2012&group=10&gblog=95 Tue, 22 May 2012 9:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2012&group=10&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2012&group=10&gblog=94 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 17 (72.8) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2012&group=10&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2012&group=10&gblog=94 Fri, 18 May 2012 9:05:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2012&group=10&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2012&group=10&gblog=93 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 16 (72.2) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2012&group=10&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2012&group=10&gblog=93 Thu, 17 May 2012 8:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2012&group=10&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2012&group=10&gblog=92 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 15 (71.9) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2012&group=10&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2012&group=10&gblog=92 Wed, 16 May 2012 9:35:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2012&group=10&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2012&group=10&gblog=91 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 14 (71.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2012&group=10&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2012&group=10&gblog=91 Tue, 15 May 2012 9:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2012&group=10&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2012&group=10&gblog=90 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 11 (71.8) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2012&group=10&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2012&group=10&gblog=90 Sat, 12 May 2012 9:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=10&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=10&gblog=89 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 10 (71.8) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=10&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=10&gblog=89 Fri, 11 May 2012 9:04:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2012&group=10&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2012&group=10&gblog=88 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 9 (71.6) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2012&group=10&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2012&group=10&gblog=88 Thu, 10 May 2012 9:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=10&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=10&gblog=87 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 8 (71.9) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=10&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=10&gblog=87 Wed, 09 May 2012 8:56:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=10&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=10&gblog=86 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 4-6 (71.4) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=10&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=10&gblog=86 Mon, 07 May 2012 15:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2012&group=10&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2012&group=10&gblog=85 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 3 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2012&group=10&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2012&group=10&gblog=85 Fri, 04 May 2012 8:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2012&group=10&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2012&group=10&gblog=84 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2012&group=10&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2012&group=10&gblog=84 Thu, 03 May 2012 16:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2012&group=10&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2012&group=10&gblog=83 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนพฤษภาคม วันที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2012&group=10&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2012&group=10&gblog=83 Wed, 02 May 2012 8:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2012&group=10&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2012&group=10&gblog=82 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 29 (71.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2012&group=10&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2012&group=10&gblog=82 Mon, 30 Apr 2012 16:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2012&group=10&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2012&group=10&gblog=81 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 26 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2012&group=10&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2012&group=10&gblog=81 Fri, 27 Apr 2012 10:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2012&group=10&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2012&group=10&gblog=80 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 25 (71.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2012&group=10&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2012&group=10&gblog=80 Thu, 26 Apr 2012 8:41:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-04-2012&group=10&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-04-2012&group=10&gblog=79 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 24 (72.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-04-2012&group=10&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-04-2012&group=10&gblog=79 Wed, 25 Apr 2012 9:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2012&group=10&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2012&group=10&gblog=78 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 22 (71.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2012&group=10&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2012&group=10&gblog=78 Tue, 24 Apr 2012 9:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2012&group=10&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2012&group=10&gblog=77 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 22 (71.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2012&group=10&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2012&group=10&gblog=77 Mon, 23 Apr 2012 8:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2012&group=10&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2012&group=10&gblog=76 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 18 (71.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2012&group=10&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2012&group=10&gblog=76 Thu, 19 Apr 2012 8:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-04-2012&group=10&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-04-2012&group=10&gblog=75 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเมษายน วันที่ 17 (73.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-04-2012&group=10&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-04-2012&group=10&gblog=75 Wed, 18 Apr 2012 8:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2012&group=10&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2012&group=10&gblog=74 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้วคะ หยุด 4 วันขนน้ำหนักมาด้วย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2012&group=10&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2012&group=10&gblog=74 Tue, 17 Apr 2012 8:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-04-2012&group=10&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-04-2012&group=10&gblog=73 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 103 (71.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-04-2012&group=10&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-04-2012&group=10&gblog=73 Thu, 12 Apr 2012 8:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2012&group=10&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2012&group=10&gblog=72 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 102 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2012&group=10&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-04-2012&group=10&gblog=72 Wed, 11 Apr 2012 8:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-04-2012&group=10&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-04-2012&group=10&gblog=71 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 101 (71.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-04-2012&group=10&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-04-2012&group=10&gblog=71 Tue, 10 Apr 2012 8:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2012&group=10&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2012&group=10&gblog=70 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 98 (71.5) วันที่ 99 ( 71.2 ) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2012&group=10&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2012&group=10&gblog=70 Mon, 09 Apr 2012 10:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2012&group=10&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2012&group=10&gblog=69 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 97 (71.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2012&group=10&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2012&group=10&gblog=69 Sat, 07 Apr 2012 7:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2012&group=10&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2012&group=10&gblog=68 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 96 (71.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2012&group=10&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2012&group=10&gblog=68 Fri, 06 Apr 2012 15:00:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2012&group=10&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2012&group=10&gblog=67 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 95 (71.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2012&group=10&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2012&group=10&gblog=67 Thu, 05 Apr 2012 20:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2012&group=10&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2012&group=10&gblog=66 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 94 (72.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2012&group=10&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-04-2012&group=10&gblog=66 Wed, 04 Apr 2012 9:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2012&group=10&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2012&group=10&gblog=65 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 93 (72.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2012&group=10&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2012&group=10&gblog=65 Tue, 03 Apr 2012 8:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2012&group=10&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2012&group=10&gblog=64 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 90 , วันที่ 91 (72.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2012&group=10&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2012&group=10&gblog=64 Mon, 02 Apr 2012 10:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2012&group=10&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2012&group=10&gblog=63 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 90 (72.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2012&group=10&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2012&group=10&gblog=63 Sat, 31 Mar 2012 8:25:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2012&group=10&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2012&group=10&gblog=62 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 89 (72.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2012&group=10&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2012&group=10&gblog=62 Fri, 30 Mar 2012 8:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2012&group=10&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2012&group=10&gblog=61 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 88 (72.1) เดือนมีนาคม 55 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2012&group=10&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2012&group=10&gblog=61 Thu, 29 Mar 2012 9:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-03-2012&group=10&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-03-2012&group=10&gblog=60 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 86 (72.7) / วันที่ 87 (72.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-03-2012&group=10&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-03-2012&group=10&gblog=60 Wed, 28 Mar 2012 9:10:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2012&group=10&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2012&group=10&gblog=59 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 84 (72.6) / วันที่ 85 (72.7) หนีไปเที่ยวมาค๊า เก็บรูปมาฝาก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2012&group=10&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2012&group=10&gblog=59 Mon, 26 Mar 2012 12:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2012&group=10&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2012&group=10&gblog=58 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 83 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2012&group=10&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2012&group=10&gblog=58 Sat, 24 Mar 2012 8:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2012&group=10&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2012&group=10&gblog=57 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 82 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2012&group=10&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2012&group=10&gblog=57 Fri, 23 Mar 2012 8:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2012&group=10&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2012&group=10&gblog=56 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 81 (73.6 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2012&group=10&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2012&group=10&gblog=56 Thu, 22 Mar 2012 8:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2012&group=10&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2012&group=10&gblog=55 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 80 (73.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2012&group=10&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-03-2012&group=10&gblog=55 Wed, 21 Mar 2012 8:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-03-2012&group=10&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-03-2012&group=10&gblog=54 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 79 (73.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-03-2012&group=10&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-03-2012&group=10&gblog=54 Tue, 20 Mar 2012 8:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2012&group=10&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2012&group=10&gblog=53 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 78 (73.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2012&group=10&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-03-2012&group=10&gblog=53 Mon, 19 Mar 2012 8:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-03-2012&group=10&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-03-2012&group=10&gblog=52 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 76 (72.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-03-2012&group=10&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-03-2012&group=10&gblog=52 Sat, 17 Mar 2012 9:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2012&group=10&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2012&group=10&gblog=51 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 75 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2012&group=10&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-03-2012&group=10&gblog=51 Fri, 16 Mar 2012 10:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-03-2012&group=10&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-03-2012&group=10&gblog=50 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 74 (72.8) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-03-2012&group=10&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-03-2012&group=10&gblog=50 Thu, 15 Mar 2012 8:50:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2012&group=10&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2012&group=10&gblog=49 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 71 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2012&group=10&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2012&group=10&gblog=49 Mon, 12 Mar 2012 8:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-03-2012&group=10&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-03-2012&group=10&gblog=48 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 68 (72.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-03-2012&group=10&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-03-2012&group=10&gblog=48 Fri, 09 Mar 2012 9:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2012&group=10&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2012&group=10&gblog=47 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 67 (73.3) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2012&group=10&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-03-2012&group=10&gblog=47 Thu, 08 Mar 2012 8:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2012&group=10&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2012&group=10&gblog=46 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 65 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2012&group=10&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-03-2012&group=10&gblog=46 Tue, 06 Mar 2012 15:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2012&group=10&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2012&group=10&gblog=45 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมบันทึกไปหลายวันเลยคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2012&group=10&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-03-2012&group=10&gblog=45 Fri, 02 Mar 2012 12:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-02-2012&group=10&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-02-2012&group=10&gblog=44 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 58 (73.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-02-2012&group=10&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-02-2012&group=10&gblog=44 Tue, 28 Feb 2012 8:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-02-2012&group=10&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-02-2012&group=10&gblog=43 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 55 (74.2 ) / วันที่ 56 (74.0 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-02-2012&group=10&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-02-2012&group=10&gblog=43 Mon, 27 Feb 2012 16:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2012&group=10&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2012&group=10&gblog=42 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 54 (74.0 ) / วันที่ 55 (74.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2012&group=10&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-02-2012&group=10&gblog=42 Sat, 25 Feb 2012 8:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2012&group=10&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2012&group=10&gblog=41 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 53 (73.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2012&group=10&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-02-2012&group=10&gblog=41 Thu, 23 Feb 2012 11:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2012&group=10&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2012&group=10&gblog=40 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 52 (73.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2012&group=10&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2012&group=10&gblog=40 Wed, 22 Feb 2012 8:48:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2012&group=10&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2012&group=10&gblog=39 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 51 (73.0 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2012&group=10&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-02-2012&group=10&gblog=39 Tue, 21 Feb 2012 10:48:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-02-2012&group=10&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-02-2012&group=10&gblog=38 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 49 (73.8) วันที่ 50 (72.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-02-2012&group=10&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-02-2012&group=10&gblog=38 Mon, 20 Feb 2012 9:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-02-2012&group=10&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-02-2012&group=10&gblog=37 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 48 (73.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-02-2012&group=10&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-02-2012&group=10&gblog=37 Sat, 18 Feb 2012 8:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-02-2012&group=10&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-02-2012&group=10&gblog=36 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 47 (74.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-02-2012&group=10&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-02-2012&group=10&gblog=36 Fri, 17 Feb 2012 8:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2012&group=10&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2012&group=10&gblog=35 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 46 (74.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2012&group=10&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-02-2012&group=10&gblog=35 Thu, 16 Feb 2012 9:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-02-2012&group=10&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-02-2012&group=10&gblog=34 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 45 (74.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-02-2012&group=10&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-02-2012&group=10&gblog=34 Wed, 15 Feb 2012 13:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2012&group=10&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2012&group=10&gblog=33 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 42 (73.8) /// วันที่ 43 (74.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2012&group=10&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-02-2012&group=10&gblog=33 Mon, 13 Feb 2012 9:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2012&group=10&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2012&group=10&gblog=32 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 41 ( 73.8 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2012&group=10&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-02-2012&group=10&gblog=32 Sat, 11 Feb 2012 9:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2012&group=10&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2012&group=10&gblog=31 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 40 (74.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2012&group=10&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-02-2012&group=10&gblog=31 Fri, 10 Feb 2012 8:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2012&group=10&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2012&group=10&gblog=30 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 39 (73.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2012&group=10&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-02-2012&group=10&gblog=30 Thu, 09 Feb 2012 8:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2012&group=10&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2012&group=10&gblog=29 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 38 (73.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2012&group=10&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-02-2012&group=10&gblog=29 Wed, 08 Feb 2012 8:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2012&group=10&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2012&group=10&gblog=28 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 37 (73.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2012&group=10&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-02-2012&group=10&gblog=28 Tue, 07 Feb 2012 8:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2012&group=10&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2012&group=10&gblog=27 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 36 (74.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2012&group=10&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-02-2012&group=10&gblog=27 Mon, 06 Feb 2012 8:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2012&group=10&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2012&group=10&gblog=26 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 34 (74.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2012&group=10&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2012&group=10&gblog=26 Sat, 04 Feb 2012 10:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2012&group=10&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2012&group=10&gblog=25 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 33 (74.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2012&group=10&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2012&group=10&gblog=25 Fri, 03 Feb 2012 8:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2012&group=10&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2012&group=10&gblog=24 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 26 (73.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2012&group=10&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2012&group=10&gblog=24 Fri, 27 Jan 2012 9:22:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2012&group=10&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2012&group=10&gblog=23 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 25 (73.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2012&group=10&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2012&group=10&gblog=23 Thu, 26 Jan 2012 12:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2012&group=10&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2012&group=10&gblog=22 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 19 (74.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2012&group=10&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2012&group=10&gblog=22 Fri, 20 Jan 2012 9:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2012&group=10&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2012&group=10&gblog=21 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 18 (74.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2012&group=10&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2012&group=10&gblog=21 Thu, 19 Jan 2012 16:36:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2012&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2012&group=10&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 16 (74.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2012&group=10&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2012&group=10&gblog=20 Tue, 17 Jan 2012 13:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2012&group=10&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2012&group=10&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[7 (74.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2012&group=10&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2012&group=10&gblog=19 Wed, 11 Jan 2012 8:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2012&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2012&group=10&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[6 (74.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2012&group=10&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2012&group=10&gblog=18 Tue, 10 Jan 2012 9:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2012&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2012&group=10&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[4 (74.3) / 5 (74.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2012&group=10&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2012&group=10&gblog=17 Mon, 09 Jan 2012 9:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2012&group=10&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2012&group=10&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[3 (74.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2012&group=10&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2012&group=10&gblog=16 Sat, 07 Jan 2012 8:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2012&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2012&group=10&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[2(74.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2012&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2012&group=10&gblog=15 Fri, 06 Jan 2012 8:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2011&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2011&group=10&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[หายไปเพิ่มน้ำหนักมาค๊า 74 !!!!! ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2011&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-12-2011&group=10&gblog=13 Sat, 24 Dec 2011 12:00:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-12-2011&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-12-2011&group=10&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 6 สุดยอดแห่งการกิน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-12-2011&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-12-2011&group=10&gblog=12 Mon, 19 Dec 2011 15:31:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2011&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2011&group=10&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 6 กิน-เที่ยว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2011&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-12-2011&group=10&gblog=11 Sun, 18 Dec 2011 10:31:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2011&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2011&group=10&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 5 กินกระจายเลยวันนี้ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2011&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-12-2011&group=10&gblog=10 Sat, 17 Dec 2011 8:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=9&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่รัดผมไหมพรหม หวานๆ เก่ มาแล้วจ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2012&group=9&gblog=13 Fri, 11 May 2012 9:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=9&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋าโครเชต์ทรงบะจ่าง มาแล้วจ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-05-2012&group=9&gblog=12 Wed, 09 May 2012 10:24:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=9&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=9&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[<<<----ห ม ว ก ไห ม พร ห ม จ ากง า น บ ล๊อ คไม้ ม าแล้ ว ค่ ะ ---->>>]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=9&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=9&gblog=11 Thu, 15 Dec 2011 16:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-11-2011&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-11-2011&group=9&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มีผลงานจากบล๊อคไม้มาอวดอีกแล้ว จ้า เข้ามาติชมกันนะคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-11-2011&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-11-2011&group=9&gblog=10 Mon, 28 Nov 2011 11:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2010&group=8&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2010&group=8&gblog=99 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 โปร+ผัก วันที่ 2 รอบที่ 4 ------>เป้าหมาย 60 กก.(63.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2010&group=8&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2010&group=8&gblog=99 Sun, 18 Jul 2010 12:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-07-2010&group=8&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-07-2010&group=8&gblog=98 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 โปรตีน+ผัก วันที่ 1 รอบ 4 ((63.5)) ....เป้าหมาย 60 กก.....กลัวจัง วันหยุด -วันหลุด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-07-2010&group=8&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-07-2010&group=8&gblog=98 Sat, 17 Jul 2010 8:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-07-2010&group=8&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-07-2010&group=8&gblog=97 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีนบริสุทธิ์ รอบที่ 3 ((63.2)) ....เป้าหมาย 60 กก.ว้าว.....ลงมาเยอะเลย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-07-2010&group=8&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-07-2010&group=8&gblog=97 Fri, 16 Jul 2010 8:33:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-07-2010&group=8&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-07-2010&group=8&gblog=96 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 โปรตีน+ผัก วันที่ 4 รอบ 3 ((64.3)) ....เป้าหมาย 60 กก.ไม่หลุดแต่ นน.ขึ้นแฮะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-07-2010&group=8&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-07-2010&group=8&gblog=96 Thu, 15 Jul 2010 9:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2010&group=8&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2010&group=8&gblog=95 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 1/6 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 5 รอบ 3 ((64.0)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2010&group=8&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2010&group=8&gblog=95 Wed, 14 Jul 2010 8:51:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2010&group=8&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2010&group=8&gblog=94 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 1/6 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 4 รอบ 3 ((64.8)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2010&group=8&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2010&group=8&gblog=94 Tue, 13 Jul 2010 8:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2010&group=8&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2010&group=8&gblog=93 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 3 รอบ 3 ((64.8)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2010&group=8&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2010&group=8&gblog=93 Mon, 12 Jul 2010 16:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2010&group=8&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2010&group=8&gblog=92 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 (65.6)>>>เป้าหมาย 60 กก. หลุดอีกแล้วค๊า อย่างหนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2010&group=8&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2010&group=8&gblog=92 Sun, 11 Jul 2010 22:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-07-2010&group=8&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-07-2010&group=8&gblog=91 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 1รอบ 3 ((65.2)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-07-2010&group=8&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-07-2010&group=8&gblog=91 Sat, 10 Jul 2010 9:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2010&group=8&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2010&group=8&gblog=90 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีนบริสุทธิ์ วันที่ 2/2 รอบที่ 2 ((64.1)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2010&group=8&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2010&group=8&gblog=90 Fri, 09 Jul 2010 9:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2010&group=8&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2010&group=8&gblog=89 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีนบริสุทธิ์ วันที่ 1/2 รอบที่ 2 ((65.0)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2010&group=8&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2010&group=8&gblog=89 Thu, 08 Jul 2010 16:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2010&group=8&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2010&group=8&gblog=88 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 5 รอบที่ 2 ((64.8)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2010&group=8&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2010&group=8&gblog=88 Wed, 07 Jul 2010 8:49:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2010&group=8&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2010&group=8&gblog=87 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 4 รอบที่ 2 ((65.7)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2010&group=8&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-07-2010&group=8&gblog=87 Tue, 06 Jul 2010 9:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=8&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=8&gblog=86 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 2-3 รอบ 2 ((66.4,66.3)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=8&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=8&gblog=86 Mon, 05 Jul 2010 8:55:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2010&group=8&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2010&group=8&gblog=85 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 1รอบ 2 ((65.7)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2010&group=8&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2010&group=8&gblog=85 Sat, 03 Jul 2010 10:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2010&group=8&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2010&group=8&gblog=84 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีนบริสุทธิ์ วันที่ 2/2 ((64.6)) ..เป้าหมาย 60 กก..สรุป 7 วัน ลดได้ 2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2010&group=8&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-07-2010&group=8&gblog=84 Fri, 02 Jul 2010 9:26:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2010&group=8&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2010&group=8&gblog=83 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีนบริสุทธิ์ วันที่ 1/2 ((65.2)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2010&group=8&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2010&group=8&gblog=83 Thu, 01 Jul 2010 8:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2010&group=8&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2010&group=8&gblog=82 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 5 ((65.7)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2010&group=8&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2010&group=8&gblog=82 Wed, 30 Jun 2010 11:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2010&group=8&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2010&group=8&gblog=81 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 5 ((66.3))...เป้าหมาย 60 kg.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2010&group=8&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2010&group=8&gblog=81 Tue, 29 Jun 2010 10:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2010&group=8&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2010&group=8&gblog=80 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 2-3 ((66.1)) ....เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2010&group=8&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2010&group=8&gblog=80 Mon, 28 Jun 2010 12:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2010&group=8&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2010&group=8&gblog=79 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[สูตร 2/5 --->โปรตีน+ผัก วันที่ 1 <<เป้าหมาย 60 กก.>>]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2010&group=8&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2010&group=8&gblog=79 Sat, 26 Jun 2010 8:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2010&group=8&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2010&group=8&gblog=78 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รุ่น 4/2 ---->Detox วันที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2010&group=8&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-06-2010&group=8&gblog=78 Thu, 24 Jun 2010 8:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2010&group=8&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2010&group=8&gblog=77 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้วค่ะ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2010&group=8&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-06-2010&group=8&gblog=77 Tue, 22 Jun 2010 9:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2010&group=8&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2010&group=8&gblog=76 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้าเสียแล้วค่ะ..... ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆ..เจอกันวันอังคารเลยนะคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2010&group=8&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-06-2010&group=8&gblog=76 Fri, 18 Jun 2010 23:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2010&group=8&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2010&group=8&gblog=75 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 2 มีไว้ให้พุ่งชน วันที่ 6 (66.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2010&group=8&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-06-2010&group=8&gblog=75 Thu, 17 Jun 2010 8:41:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-06-2010&group=8&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-06-2010&group=8&gblog=74 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 2 มีไว้ให้พุ่งชน วันที่ 5 (66.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-06-2010&group=8&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-06-2010&group=8&gblog=74 Wed, 16 Jun 2010 9:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2010&group=8&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2010&group=8&gblog=73 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 2 มีไว้ให้พุ่งชน วันที่ 4 (65.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2010&group=8&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-06-2010&group=8&gblog=73 Tue, 15 Jun 2010 8:45:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2010&group=8&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2010&group=8&gblog=72 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 2 มีไว้ให้พุ่งชน วันที่ 2,3 (65.2,65.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2010&group=8&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-06-2010&group=8&gblog=72 Mon, 14 Jun 2010 8:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2010&group=8&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2010&group=8&gblog=71 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 2 มีไว้ให้พุ่งชน วันที่ 1 (64.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2010&group=8&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-06-2010&group=8&gblog=71 Sat, 12 Jun 2010 8:46:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2010&group=8&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2010&group=8&gblog=70 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายที่ 1 สำเร็จแล้ว เป้าหมาย 2 เริ่มปฏิบัติการ อิอิ (65.8) มีผลงานแห่งความสำเร็จมาด้วย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2010&group=8&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-06-2010&group=8&gblog=70 Fri, 11 Jun 2010 8:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2010&group=8&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2010&group=8&gblog=69 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 76 เป้าหมาย 60 กก. ((66.1 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2010&group=8&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-06-2010&group=8&gblog=69 Thu, 10 Jun 2010 8:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2010&group=8&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2010&group=8&gblog=68 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 75 เป้าหมาย 60 กก. ((66.1 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2010&group=8&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-06-2010&group=8&gblog=68 Wed, 09 Jun 2010 9:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=8&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=8&gblog=67 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 73,74 เป้าหมาย 60 กก. ((66.4 , 66.4 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=8&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=8&gblog=67 Tue, 08 Jun 2010 9:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2010&group=8&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2010&group=8&gblog=66 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนถึงวันนี้น วันที่ 73 เป้าหมาย 60 ((66.1)) มีของมาอวดแล้ว..ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2010&group=8&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-06-2010&group=8&gblog=66 Sun, 06 Jun 2010 19:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2010&group=8&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2010&group=8&gblog=65 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 72 เป้าหมาย 60 กก. ((67.0 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2010&group=8&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-06-2010&group=8&gblog=65 Sat, 05 Jun 2010 9:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2010&group=8&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2010&group=8&gblog=64 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 71 เป้าหมาย 60 กก. ((67.0 ))ลงมาแล้วว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2010&group=8&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-06-2010&group=8&gblog=64 Fri, 04 Jun 2010 8:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2010&group=8&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2010&group=8&gblog=63 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 70 เป้าหมาย 60 กก. ((68.0 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2010&group=8&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-06-2010&group=8&gblog=63 Thu, 03 Jun 2010 12:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-06-2010&group=8&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-06-2010&group=8&gblog=62 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 69 เป้าหมาย 60 กก. ((67.5 ))โห..ได้มาอีก 1.1 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-06-2010&group=8&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-06-2010&group=8&gblog=62 Wed, 02 Jun 2010 9:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2010&group=8&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2010&group=8&gblog=61 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 68 เป้าหมาย 60 กก. ((66.4 ))..เท่าเดิม...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2010&group=8&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-06-2010&group=8&gblog=61 Tue, 01 Jun 2010 9:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2010&group=8&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2010&group=8&gblog=60 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 66,67 เป้าหมาย 60 กก. ((67.4 , 66.4 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2010&group=8&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-05-2010&group=8&gblog=60 Mon, 31 May 2010 11:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2010&group=8&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2010&group=8&gblog=59 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนถึงวันนี้น วันที่ 65 เป้าหมาย 60 ((66.6)) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2010&group=8&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-05-2010&group=8&gblog=59 Sat, 29 May 2010 10:20:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=58 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนถึงวันนี้น วันที่ 64 เป้าหมาย 60 ((67.7)) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=58 Fri, 28 May 2010 13:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=57 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนถึงวันนี้น วันที่ 64 เป้าหมาย 60 ((67.7)) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-05-2010&group=8&gblog=57 Fri, 28 May 2010 13:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2010&group=8&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2010&group=8&gblog=56 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 62,63 เป้าหมาย 60 กก. ((67.1,67.4 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2010&group=8&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-05-2010&group=8&gblog=56 Thu, 27 May 2010 8:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2010&group=8&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2010&group=8&gblog=55 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 61 เป้าหมาย 60 กก. ((67.7 ))ขึ้นมาโลกว่า วันเดียว....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2010&group=8&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-05-2010&group=8&gblog=55 Tue, 25 May 2010 8:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2010&group=8&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2010&group=8&gblog=54 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 60 เป้าหมาย 60 กก. ((66.4 )) สงสารพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนจัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2010&group=8&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-05-2010&group=8&gblog=54 Mon, 24 May 2010 8:45:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2010&group=8&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2010&group=8&gblog=53 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนถึงวันนี้น วันที่ 59 เป้าหมาย 60 ((66.7)) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2010&group=8&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-05-2010&group=8&gblog=53 Sun, 23 May 2010 19:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2010&group=8&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2010&group=8&gblog=52 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าถึงวันนั้น.วันที่ 58 เป้าหมาย 60 กก.(66.9)อยากถามเพื่อนๆที่ลด นน.กันได้เยอะๆว่า....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2010&group=8&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2010&group=8&gblog=52 Sat, 22 May 2010 8:53:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2010&group=8&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2010&group=8&gblog=51 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 57 เป้าหมาย 60 กก. ((66.2 )) วิ๊ดดดดด วิ้วววไกล้เห็น 65 แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2010&group=8&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-05-2010&group=8&gblog=51 Fri, 21 May 2010 9:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-05-2010&group=8&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-05-2010&group=8&gblog=50 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 56 เป้าหมาย 60 กก. ((66.8 ))เรียกคืนมาได้แล้ว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-05-2010&group=8&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-05-2010&group=8&gblog=50 Thu, 20 May 2010 8:39:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-05-2010&group=8&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-05-2010&group=8&gblog=49 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 55 เป้าหมาย 60 กก. ((67.1 ))กินไปตั้งเยอะดีนะขึ้นมา 1 ขีด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-05-2010&group=8&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-05-2010&group=8&gblog=49 Wed, 19 May 2010 8:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2010&group=8&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2010&group=8&gblog=48 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 54 เป้าหมาย 60 กก. ((67.0 ))ขึ้นมาอีกแระ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2010&group=8&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-05-2010&group=8&gblog=48 Tue, 18 May 2010 9:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2010&group=8&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2010&group=8&gblog=47 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 53 เป้าหมาย 60 กก. ((66.5 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2010&group=8&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-05-2010&group=8&gblog=47 Mon, 17 May 2010 9:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2010&group=8&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2010&group=8&gblog=46 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนถึงวันนี้น วันที่ 53 เป้าหมาย 60 ((66.8)) ว๊า..เท่าเดิม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2010&group=8&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-05-2010&group=8&gblog=46 Sun, 16 May 2010 10:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2010&group=8&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2010&group=8&gblog=45 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 51 เป้าหมาย 60 กก. ((66.8 ))...กู้สถานการณ์คืนได้แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2010&group=8&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2010&group=8&gblog=45 Sat, 15 May 2010 20:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2010&group=8&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2010&group=8&gblog=44 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 50 เป้าหมาย 60 กก. เลข 66 หายไปไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2010&group=8&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2010&group=8&gblog=44 Fri, 14 May 2010 8:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2010&group=8&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2010&group=8&gblog=43 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 48 เป้าหมาย 60 กก. ((66.8 ))ทำไมถึงทำกับฉันได้....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2010&group=8&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2010&group=8&gblog=43 Thu, 13 May 2010 9:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2010&group=8&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2010&group=8&gblog=42 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 47 เป้าหมาย 60 กก. ((67.3 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2010&group=8&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-05-2010&group=8&gblog=42 Wed, 12 May 2010 8:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2010&group=8&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2010&group=8&gblog=41 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 46 เป้าหมาย 60 กก. ((67.2 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2010&group=8&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2010&group=8&gblog=41 Tue, 11 May 2010 8:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2010&group=8&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2010&group=8&gblog=40 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 44,45 เป้าหมาย 60 กก. ((67.4,66.9 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2010&group=8&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2010&group=8&gblog=40 Mon, 10 May 2010 8:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-05-2010&group=8&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-05-2010&group=8&gblog=39 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 43 เป้าหมาย 60 กก. ((67.4 ))มาแล้วจ้าแพนเค้กสูตรพี่ปลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-05-2010&group=8&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-05-2010&group=8&gblog=39 Sat, 08 May 2010 9:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2010&group=8&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2010&group=8&gblog=38 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 42 เป้าหมาย 60 กก. ((68.2 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2010&group=8&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2010&group=8&gblog=38 Fri, 07 May 2010 8:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-05-2010&group=8&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-05-2010&group=8&gblog=37 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 41 เป้าหมาย 60 กก.(68.5 )ต้องอดใจให้ได้เพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-05-2010&group=8&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-05-2010&group=8&gblog=37 Thu, 06 May 2010 8:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2010&group=8&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2010&group=8&gblog=36 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 40 เป้าหมาย 60 กก. ((68.3 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2010&group=8&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2010&group=8&gblog=36 Wed, 05 May 2010 8:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=8&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=8&gblog=35 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 39 เป้าหมาย 60 กก. ((68.3 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=8&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=8&gblog=35 Tue, 04 May 2010 8:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2010&group=8&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2010&group=8&gblog=34 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 36-38 เป้าหมาย 60 กก. ((68.7 ))มาอัพรูปเกาะเกร็ดแล้วจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2010&group=8&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2010&group=8&gblog=34 Mon, 03 May 2010 20:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2010&group=8&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2010&group=8&gblog=33 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 35 เป้าหมาย 60 กก. ((68.0 ))วันนี้เท่าเดิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2010&group=8&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-04-2010&group=8&gblog=33 Fri, 30 Apr 2010 9:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-04-2010&group=8&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-04-2010&group=8&gblog=32 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 34 เป้าหมาย 60 กก. ((68.0 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-04-2010&group=8&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-04-2010&group=8&gblog=32 Thu, 29 Apr 2010 9:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-04-2010&group=8&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-04-2010&group=8&gblog=31 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 32 เป้าหมาย 60 กก. ((68.4 ))หวลคิดถึงตอนที่ผอมใหม่ๆ....อิอิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-04-2010&group=8&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-04-2010&group=8&gblog=31 Wed, 28 Apr 2010 8:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2010&group=8&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2010&group=8&gblog=30 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 31 เป้าหมาย 60 กก. ((68.5 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2010&group=8&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-04-2010&group=8&gblog=30 Tue, 27 Apr 2010 8:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2010&group=8&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2010&group=8&gblog=29 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 27 เป้าหมาย 60 กก. ((68.6 ))หลุดกระจายเล้ย อิอิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2010&group=8&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-04-2010&group=8&gblog=29 Sat, 24 Apr 2010 8:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2010&group=8&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2010&group=8&gblog=28 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 26 เป้าหมาย 60 กก. ((68.7 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2010&group=8&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-04-2010&group=8&gblog=28 Fri, 23 Apr 2010 8:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-04-2010&group=8&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-04-2010&group=8&gblog=27 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 25 เป้าหมาย 60 กก. ((69.2 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-04-2010&group=8&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-04-2010&group=8&gblog=27 Thu, 22 Apr 2010 8:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-04-2010&group=8&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-04-2010&group=8&gblog=26 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 23 เป้าหมาย 60 กก. ((68.9))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-04-2010&group=8&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-04-2010&group=8&gblog=26 Wed, 21 Apr 2010 8:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-04-2010&group=8&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-04-2010&group=8&gblog=25 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 23 เป้าหมาย 60 กก. ((68.8 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-04-2010&group=8&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-04-2010&group=8&gblog=25 Tue, 20 Apr 2010 8:44:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2010&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2010&group=8&gblog=24 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้ง...วันที่ 21,22 เกาะเกร็ดอด... ไปเที่ยววัดพระแก้วแทนก็ได้ คิคิ ((69.1))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2010&group=8&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-04-2010&group=8&gblog=24 Mon, 19 Apr 2010 11:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2010&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2010&group=8&gblog=23 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 20 เป้าหมาย 60 กก.((68.9))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2010&group=8&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-04-2010&group=8&gblog=23 Sat, 17 Apr 2010 8:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=8&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=8&gblog=22 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 19 เป้าหมาย 60 กก...yohoo กลับมาแล้วจ้า (69.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=8&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=8&gblog=22 Fri, 16 Apr 2010 8:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2010&group=8&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2010&group=8&gblog=21 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 18 เป้าหมาย 60 กก. ((68.9 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2010&group=8&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-04-2010&group=8&gblog=21 Fri, 09 Apr 2010 8:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-04-2010&group=8&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-04-2010&group=8&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 17 เป้าหมาย 60 กก. ((69.0))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-04-2010&group=8&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-04-2010&group=8&gblog=20 Thu, 08 Apr 2010 9:23:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2010&group=8&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2010&group=8&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 16 เป้าหมาย 60 กก. น้ำหนักขึ้น ป้าแดงมา หรือว่ากินเยอะไป อิอิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2010&group=8&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-04-2010&group=8&gblog=19 Wed, 07 Apr 2010 9:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2010&group=8&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2010&group=8&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 15 เป้าหมาย 60 กก. ((68.2 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2010&group=8&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-04-2010&group=8&gblog=18 Tue, 06 Apr 2010 8:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2010&group=8&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2010&group=8&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 13,14 เป้าหมาย 60 กก. ((68.3 , 68.0 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2010&group=8&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-04-2010&group=8&gblog=17 Mon, 05 Apr 2010 9:00:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2010&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2010&group=8&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 12 เป้าหมาย 60 กก. ((68.7 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2010&group=8&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-04-2010&group=8&gblog=16 Sat, 03 Apr 2010 9:41:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2010&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2010&group=8&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 11 เป้าหมาย 60 กก. ((68.2 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2010&group=8&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-04-2010&group=8&gblog=15 Fri, 02 Apr 2010 9:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2010&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2010&group=8&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานตัวจ้า ขอฮึดวันที่ 10 ((ตอบ TAG มัธยม เปรี้ยวอมหวาน.....))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2010&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-04-2010&group=8&gblog=14 Thu, 01 Apr 2010 12:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2010&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2010&group=8&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 9 เป้าหมาย 60 กก. ((68.4 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2010&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-03-2010&group=8&gblog=13 Wed, 31 Mar 2010 10:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2010&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2010&group=8&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 8 เป้าหมาย 60 กก.((67.3))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2010&group=8&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-03-2010&group=8&gblog=12 Tue, 30 Mar 2010 8:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2010&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2010&group=8&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 6 กะ 7 เป้าหมาย 60 กก.((69.1,67.7))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2010&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-03-2010&group=8&gblog=11 Mon, 29 Mar 2010 8:38:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-03-2010&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-03-2010&group=8&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 5 เป้าหมาย 60 กก. ((68.6 ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-03-2010&group=8&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-03-2010&group=8&gblog=10 Sat, 27 Mar 2010 8:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2010&group=6&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2010&group=6&gblog=36 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 28,29 เป้าหมาย 60 กก. ก็กินซะอย่างเงี๊ยะ ผลถึงออกมาแบบเน๊ยะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2010&group=6&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-04-2010&group=6&gblog=36 Mon, 26 Apr 2010 8:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2010&group=6&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2010&group=6&gblog=35 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มารายงานตัวแล้วค๊าๆใครคิดถึงยกมือขึ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2010&group=6&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-03-2010&group=6&gblog=35 Thu, 04 Mar 2010 13:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2010&group=6&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2010&group=6&gblog=34 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมารายงานความคืบหน้าค่ะ ยังไม่ทิ้ง เพื่อนๆไปไหน คิดถึงจังเลยย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2010&group=6&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-02-2010&group=6&gblog=34 Mon, 22 Feb 2010 18:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2010&group=6&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2010&group=6&gblog=33 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยู่หลายวันฝากบ้านหน่อยนะคะ เพื่อนๆ จุ๊บๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2010&group=6&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-02-2010&group=6&gblog=33 Fri, 05 Feb 2010 22:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2010&group=6&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2010&group=6&gblog=32 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 29 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 2 วันที่ 5 ) 67.4 กก.(ขึ้นมาอีก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2010&group=6&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2010&group=6&gblog=32 Thu, 04 Feb 2010 12:36:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2010&group=6&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2010&group=6&gblog=31 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 28 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 2 วันที่ 4 ) 67.1 กก.(เกือบแว้ว66)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2010&group=6&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-02-2010&group=6&gblog=31 Wed, 03 Feb 2010 12:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2010&group=6&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2010&group=6&gblog=30 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 27 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 2 วันที่ 3 ).67.7 กก.(ขึ้นมาแว้ว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2010&group=6&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2010&group=6&gblog=30 Tue, 02 Feb 2010 9:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2010&group=6&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2010&group=6&gblog=29 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 26 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 2 วันที่ 2 )...67.5 กก.(เท่าเดิม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2010&group=6&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2010&group=6&gblog=29 Mon, 01 Feb 2010 11:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2010&group=6&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2010&group=6&gblog=28 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 25 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 2 วันที่ 1 )...67.5 กก.(เท่าเดิม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2010&group=6&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2010&group=6&gblog=28 Sun, 31 Jan 2010 18:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2010&group=6&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2010&group=6&gblog=27 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 24 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วน+ผัก รอบที่ 1 วันที่ 5 ) 67.5 กก.ลงมาแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2010&group=6&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2010&group=6&gblog=27 Sat, 30 Jan 2010 9:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2010&group=6&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2010&group=6&gblog=26 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 23 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วน+ผัก รอบที่ 1 วันที่ 4 ) 68.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2010&group=6&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2010&group=6&gblog=26 Fri, 29 Jan 2010 14:03:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2010&group=6&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2010&group=6&gblog=25 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 22 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วน+ผัก รอบที่ 1 วันที่ 3 ) 68.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2010&group=6&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2010&group=6&gblog=25 Thu, 28 Jan 2010 10:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2010&group=6&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2010&group=6&gblog=24 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 20-21 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก รอบที่ 1 วันที่ 1,2 ) 67.9 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2010&group=6&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-01-2010&group=6&gblog=24 Wed, 27 Jan 2010 14:52:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2010&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2010&group=6&gblog=23 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 18-19 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 1 วันที่ 4-5 ) 68.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2010&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-01-2010&group=6&gblog=23 Mon, 25 Jan 2010 10:14:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2010&group=6&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2010&group=6&gblog=22 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 17 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 1 วันที่ 3 )...68 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2010&group=6&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2010&group=6&gblog=22 Sat, 23 Jan 2010 9:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2010&group=6&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2010&group=6&gblog=21 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 16 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 1 วันที่ 2 )...67.7 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2010&group=6&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-01-2010&group=6&gblog=21 Fri, 22 Jan 2010 10:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2010&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2010&group=6&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 15 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนล้วนรอบที่ 1 วันที่ 1 )...67 กลับมาแล้วจ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2010&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2010&group=6&gblog=20 Thu, 21 Jan 2010 8:58:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2010&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2010&group=6&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 14 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก)..66..ก็ไม่เจอ 67 หายไปไหน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2010&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-01-2010&group=6&gblog=19 Wed, 20 Jan 2010 10:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2010&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2010&group=6&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 13 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก)...67.1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2010&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-01-2010&group=6&gblog=18 Tue, 19 Jan 2010 10:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2010&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2010&group=6&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 12 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก)...67.7 (วันหยุด วันหลุด)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2010&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2010&group=6&gblog=17 Mon, 18 Jan 2010 9:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2010&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2010&group=6&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 11 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก)...67.3 (เท่าเดิม) เลขนำโชคด้วยนะ อิอิ .]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2010&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2010&group=6&gblog=16 Sun, 17 Jan 2010 13:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2010&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2010&group=6&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 10 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก)...67.3 กก.ว้าวว ลงมาแล้วว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2010&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2010&group=6&gblog=15 Sat, 16 Jan 2010 9:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 9 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก)...68.0 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 Fri, 15 Jan 2010 9:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=6&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 8 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีน+ผัก)...68.0 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=6&gblog=13 Thu, 14 Jan 2010 9:47:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2010&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2010&group=6&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 7 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนบริสุทธิ์)...ลดได้ 2.2 กก.(67.8).]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2010&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2010&group=6&gblog=12 Wed, 13 Jan 2010 9:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2010&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2010&group=6&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 6 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนบริสุทธิ์)...เท่าเดิม--->68.4 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2010&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-01-2010&group=6&gblog=11 Tue, 12 Jan 2010 8:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2010&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2010&group=6&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 5 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนบริสุทธิ์)...ลดได้--->68.4 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2010&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2010&group=6&gblog=10 Mon, 11 Jan 2010 13:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-12-2009&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-12-2009&group=5&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาอีกแล้วนะ คอนแทคเลนส์ช้านนนน...มีผลงาน 68...มาอวด อิอิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-12-2009&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-12-2009&group=5&gblog=20 Sun, 13 Dec 2009 14:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2009&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2009&group=5&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 31-34 สนามที่ 2 คอยดู นะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2009&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-12-2009&group=5&gblog=19 Mon, 07 Dec 2009 20:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-12-2009&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-12-2009&group=5&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 27-30 สนามที่ 2 คอยดู นะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊..วนเวียนอยู่ที่ 69.5 เป็นอาทิตย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-12-2009&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-12-2009&group=5&gblog=18 Fri, 04 Dec 2009 12:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2009&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2009&group=5&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 23-26 สนามที่ 2 คอยดู นะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2009&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-11-2009&group=5&gblog=17 Mon, 30 Nov 2009 13:00:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2009&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2009&group=5&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 22 สนามที่ 2 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆให้เทอดู๊ เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2009&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-11-2009&group=5&gblog=16 Thu, 26 Nov 2009 8:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2009&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2009&group=5&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 21 สนามที่ 2 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊ เป้าหมาย 60 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2009&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-11-2009&group=5&gblog=15 Wed, 25 Nov 2009 8:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2009&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2009&group=5&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 20 คอยดู นะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊ เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2009&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-11-2009&group=5&gblog=14 Tue, 24 Nov 2009 12:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2009&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2009&group=5&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 17-19 คอยดู นะ ช้านจะเป็นผู้หยิงตัวเล็กๆให้เทอดู๊ <<มีรูป นน.ปัจจุบันมาอวดด้วย อิอิ>>]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2009&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2009&group=5&gblog=13 Mon, 23 Nov 2009 14:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2009&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2009&group=5&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 15-16 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊ <<67.9>>]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2009&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-11-2009&group=5&gblog=12 Fri, 20 Nov 2009 18:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2009&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2009&group=5&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 13-14 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊ <<68.2>>]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2009&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-11-2009&group=5&gblog=11 Wed, 18 Nov 2009 12:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2009&group=5&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 9-12 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-11-2009&group=5&gblog=10 Mon, 16 Nov 2009 10:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2013&group=3&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2013&group=3&gblog=93 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 22 มกราคม ปี 56]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2013&group=3&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-01-2013&group=3&gblog=93 Wed, 23 Jan 2013 8:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2013&group=3&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2013&group=3&gblog=92 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 20 มกราคม ปี 56]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2013&group=3&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-01-2013&group=3&gblog=92 Mon, 21 Jan 2013 16:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2013&group=3&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2013&group=3&gblog=91 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 17 มกราคม ปี 56]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2013&group=3&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-01-2013&group=3&gblog=91 Fri, 18 Jan 2013 11:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2013&group=3&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2013&group=3&gblog=90 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 16 มกราคม ปี 56....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2013&group=3&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-01-2013&group=3&gblog=90 Thu, 17 Jan 2013 8:18:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2013&group=3&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2013&group=3&gblog=89 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 15 มกราคม ปี 56....74.9 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2013&group=3&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2013&group=3&gblog=89 Wed, 16 Jan 2013 7:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2013&group=3&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2013&group=3&gblog=88 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 14 มกราคม ปี 56....75.0 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2013&group=3&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2013&group=3&gblog=88 Tue, 15 Jan 2013 9:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2013&group=3&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2013&group=3&gblog=87 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 10 มกราคม ปี 56....75.3 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2013&group=3&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2013&group=3&gblog=87 Fri, 11 Jan 2013 8:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2013&group=3&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2013&group=3&gblog=86 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 9 มกราคม ปี 56....75.6 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2013&group=3&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2013&group=3&gblog=86 Thu, 10 Jan 2013 8:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2013&group=3&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2013&group=3&gblog=85 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 8 มกราคม ปี 56....75.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2013&group=3&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2013&group=3&gblog=85 Wed, 09 Jan 2013 8:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2013&group=3&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2013&group=3&gblog=84 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 7 มกราคม ปี 56....75.6 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2013&group=3&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2013&group=3&gblog=84 Tue, 08 Jan 2013 7:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2013&group=3&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2013&group=3&gblog=83 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 6 มกราคม ปี 56....74.6 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2013&group=3&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2013&group=3&gblog=83 Mon, 07 Jan 2013 8:11:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2013&group=3&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2013&group=3&gblog=82 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 4 มกราคม ปี 56....75.0 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2013&group=3&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2013&group=3&gblog=82 Sat, 05 Jan 2013 8:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2013&group=3&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2013&group=3&gblog=81 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 3 ปี 56....74.2 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2013&group=3&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2013&group=3&gblog=81 Fri, 04 Jan 2013 8:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2013&group=3&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2013&group=3&gblog=80 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วน วันที่ 2 ปี 56 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2013&group=3&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-01-2013&group=3&gblog=80 Thu, 03 Jan 2013 11:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2011&group=3&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2011&group=3&gblog=79 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 38 (70.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2011&group=3&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-08-2011&group=3&gblog=79 Tue, 09 Aug 2011 8:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2011&group=3&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2011&group=3&gblog=78 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 35 (70.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2011&group=3&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-08-2011&group=3&gblog=78 Fri, 05 Aug 2011 8:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2011&group=3&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2011&group=3&gblog=77 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 34 (70.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2011&group=3&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-08-2011&group=3&gblog=77 Thu, 04 Aug 2011 8:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2011&group=3&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2011&group=3&gblog=76 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 33 (70.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2011&group=3&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-08-2011&group=3&gblog=76 Wed, 03 Aug 2011 9:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2011&group=3&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2011&group=3&gblog=75 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 31,32 ลืมชั่ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2011&group=3&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-08-2011&group=3&gblog=75 Tue, 02 Aug 2011 13:14:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2011&group=3&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2011&group=3&gblog=74 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 30 ลืมชั่ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2011&group=3&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-07-2011&group=3&gblog=74 Sun, 31 Jul 2011 16:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2011&group=3&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2011&group=3&gblog=73 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 29 (70.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2011&group=3&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-07-2011&group=3&gblog=73 Sat, 30 Jul 2011 10:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2011&group=3&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2011&group=3&gblog=72 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 29 (70.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2011&group=3&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-07-2011&group=3&gblog=72 Fri, 29 Jul 2011 8:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2011&group=3&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2011&group=3&gblog=71 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อผู้หญิงตัวเล็กๆ วันที่ 27 (70.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2011&group=3&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-07-2011&group=3&gblog=71 Thu, 28 Jul 2011 8:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2011&group=3&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2011&group=3&gblog=70 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 26 (70.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2011&group=3&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-07-2011&group=3&gblog=70 Wed, 27 Jul 2011 8:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2011&group=3&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2011&group=3&gblog=69 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 26 (71.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2011&group=3&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-07-2011&group=3&gblog=69 Tue, 26 Jul 2011 13:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2011&group=3&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2011&group=3&gblog=68 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 24 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2011&group=3&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-07-2011&group=3&gblog=68 Mon, 25 Jul 2011 8:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2011&group=3&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2011&group=3&gblog=67 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 23 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2011&group=3&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-07-2011&group=3&gblog=67 Sun, 24 Jul 2011 11:15:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2011&group=3&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2011&group=3&gblog=66 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 20 (70.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2011&group=3&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-07-2011&group=3&gblog=66 Thu, 21 Jul 2011 8:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2011&group=3&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2011&group=3&gblog=65 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ พาไปเที่ยว นะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2011&group=3&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-07-2011&group=3&gblog=65 Mon, 18 Jul 2011 16:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2011&group=3&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2011&group=3&gblog=64 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 14 (70.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2011&group=3&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-07-2011&group=3&gblog=64 Thu, 14 Jul 2011 10:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2011&group=3&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2011&group=3&gblog=63 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 13 (69.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2011&group=3&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-07-2011&group=3&gblog=63 Wed, 13 Jul 2011 8:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2011&group=3&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2011&group=3&gblog=62 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 12 (70.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2011&group=3&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-07-2011&group=3&gblog=62 Tue, 12 Jul 2011 17:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2011&group=3&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2011&group=3&gblog=61 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 11 (70.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2011&group=3&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-07-2011&group=3&gblog=61 Mon, 11 Jul 2011 8:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2011&group=3&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2011&group=3&gblog=60 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 9 ลืมชั่ง..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2011&group=3&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2011&group=3&gblog=60 Fri, 08 Jul 2011 10:24:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2011&group=3&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2011&group=3&gblog=59 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 10 (69.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2011&group=3&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-07-2011&group=3&gblog=59 Thu, 07 Jul 2011 15:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2011&group=3&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2011&group=3&gblog=58 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 8 (69.7)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2011&group=3&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2011&group=3&gblog=58 Tue, 05 Jul 2011 16:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2011&group=3&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2011&group=3&gblog=57 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 7 (69.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2011&group=3&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-07-2011&group=3&gblog=57 Mon, 04 Jul 2011 8:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2011&group=3&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2011&group=3&gblog=56 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 5 , 6 (69.0) , (69.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2011&group=3&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-07-2011&group=3&gblog=56 Sun, 03 Jul 2011 8:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2011&group=3&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2011&group=3&gblog=55 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 4 (69.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2011&group=3&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-07-2011&group=3&gblog=55 Fri, 01 Jul 2011 8:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2011&group=3&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2011&group=3&gblog=54 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 3 (69.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2011&group=3&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-06-2011&group=3&gblog=54 Thu, 30 Jun 2011 8:38:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2011&group=3&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2011&group=3&gblog=53 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 2 (69.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2011&group=3&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-06-2011&group=3&gblog=53 Wed, 29 Jun 2011 8:35:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2011&group=3&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2011&group=3&gblog=52 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 วันที่ 1 (69.8)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2011&group=3&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-06-2011&group=3&gblog=52 Tue, 28 Jun 2011 9:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=3&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=3&gblog=51 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแล้ว จ้า......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=3&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=3&gblog=51 Thu, 23 Jun 2011 15:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2011&group=3&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2011&group=3&gblog=50 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่าง ไกล ความอ้วน ตอนที่ 2 ((ขอเริ่มพรุ่งนี้น๊า)) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2011&group=3&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-05-2011&group=3&gblog=50 Sun, 22 May 2011 9:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-10-2009&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-10-2009&group=3&gblog=49 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 75 ค่ะ ((ปิดโครงการแล้วค่ะ))เพราะเป้จะไปออกรบ สนามที่ 2 อิอิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-10-2009&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-10-2009&group=3&gblog=49 Mon, 26 Oct 2009 9:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-10-2009&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-10-2009&group=3&gblog=48 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วนวันที่ 74 ค่ะ...ทานให้เต็มที่ วันที่ 1 ((ก่อนจู่โจมโปรตีน ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-10-2009&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-10-2009&group=3&gblog=48 Sun, 25 Oct 2009 10:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-10-2009&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-10-2009&group=3&gblog=47 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 72,73 ค่ะ โปรล้วน 1/2 , 2/2 แตะเลข 6 แล้วว น๊า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-10-2009&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-10-2009&group=3&gblog=47 Sat, 24 Oct 2009 8:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-10-2009&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-10-2009&group=3&gblog=46 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 71 ค่ะ..โปรตีน+ผัก วันที่ 5/5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-10-2009&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-10-2009&group=3&gblog=46 Thu, 22 Oct 2009 9:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-10-2009&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-10-2009&group=3&gblog=45 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 70 ค่ะ..โปรตีน+ผัก วันที่ 4/5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-10-2009&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-10-2009&group=3&gblog=45 Wed, 21 Oct 2009 8:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-10-2009&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-10-2009&group=3&gblog=44 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 69 ค่ะ..โปรตีน+ผัก วันที่ 3/5 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-10-2009&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-10-2009&group=3&gblog=44 Tue, 20 Oct 2009 9:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-10-2009&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-10-2009&group=3&gblog=43 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วนวันที่ 67 ,68 ค่ะ..โปรตีน+ผัก วันที่ 1,2/5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-10-2009&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-10-2009&group=3&gblog=43 Sun, 18 Oct 2009 22:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-10-2009&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-10-2009&group=3&gblog=42 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 66 ค่ะ โปรล้วน เริ่มใหม่วันที่ 5/5วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้แจ้งพิกัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-10-2009&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-10-2009&group=3&gblog=42 Sat, 17 Oct 2009 9:12:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2009&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2009&group=3&gblog=41 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 64,65 ค่ะ โปรล้วน เริ่มใหม่วันที่ 3-4/5...จำใจต้องกินนม นะเนี่ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2009&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-10-2009&group=3&gblog=41 Fri, 16 Oct 2009 15:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2009&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2009&group=3&gblog=40 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 63 ค่ะ โปรล้วน เริ่มใหม่วันที่ 2/5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2009&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-10-2009&group=3&gblog=40 Wed, 14 Oct 2009 8:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2009&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2009&group=3&gblog=39 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 62 ค่ะ โปรล้วน เริ่มใหม่วันที่ 1/5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2009&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-10-2009&group=3&gblog=39 Tue, 13 Oct 2009 9:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2009&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2009&group=3&gblog=38 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 59-61 ค่ะ โปรล้วนแตกกระจาย จะเริ่มต้นใหม่จ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2009&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-10-2009&group=3&gblog=38 Mon, 12 Oct 2009 8:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2009&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2009&group=3&gblog=37 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 58 ค่ะ-->>โปรล้วนวันที่ 1 ก็หลุดซะแระ มิได้ตั้งใจ จริ๊ง จริ้งๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2009&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-10-2009&group=3&gblog=37 Fri, 09 Oct 2009 12:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2009&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2009&group=3&gblog=36 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 57 ค่ะ...เพล้งงงงงง อีกแล้ว จ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2009&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-10-2009&group=3&gblog=36 Thu, 08 Oct 2009 9:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2009&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2009&group=3&gblog=35 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 53-56 ค่ะ..Yoo Hoo กลับมาแว้ววววววค๊า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2009&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-10-2009&group=3&gblog=35 Wed, 07 Oct 2009 10:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2009&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2009&group=3&gblog=34 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนๆ จ๋าๆ ฝากบ้านหน่อยนะจ๊ะ สัก 2-3 วัน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2009&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-10-2009&group=3&gblog=34 Sun, 04 Oct 2009 10:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2009&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2009&group=3&gblog=33 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 52 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2009&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2009&group=3&gblog=33 Sat, 03 Oct 2009 8:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2009&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2009&group=3&gblog=32 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 51 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2009&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-10-2009&group=3&gblog=32 Fri, 02 Oct 2009 8:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2009&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2009&group=3&gblog=31 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 50 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2009&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-10-2009&group=3&gblog=31 Thu, 01 Oct 2009 11:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2009&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2009&group=3&gblog=30 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 49 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2009&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-09-2009&group=3&gblog=30 Wed, 30 Sep 2009 8:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2009&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2009&group=3&gblog=29 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 48 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2009&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-09-2009&group=3&gblog=29 Tue, 29 Sep 2009 11:45:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2009&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2009&group=3&gblog=28 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 45,46,47 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2009&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-09-2009&group=3&gblog=28 Mon, 28 Sep 2009 12:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2009&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2009&group=3&gblog=27 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 43,44 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2009&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-09-2009&group=3&gblog=27 Fri, 25 Sep 2009 10:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 42 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-09-2009&group=3&gblog=26 Wed, 23 Sep 2009 8:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2009&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2009&group=3&gblog=25 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 41 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2009&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2009&group=3&gblog=25 Tue, 22 Sep 2009 8:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2009&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2009&group=3&gblog=24 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 39,40 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2009&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2009&group=3&gblog=24 Mon, 21 Sep 2009 8:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2009&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2009&group=3&gblog=23 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วน วันที่ 38 ค่ะ..ขึ้นชกแล้วจ้า เอ้ย!!ขึ้นชั่งแล้วจ้า คิก คิก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2009&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-09-2009&group=3&gblog=23 Sat, 19 Sep 2009 9:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2009&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2009&group=3&gblog=22 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 37 ค่ะ..ป้าแดงมาลำใส้ปั่นป่วนหายเมื่อไหร่เจอกันเครื่องชั่ง จ๋า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2009&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=18-09-2009&group=3&gblog=22 Fri, 18 Sep 2009 8:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2009&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2009&group=3&gblog=21 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 36 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2009&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=17-09-2009&group=3&gblog=21 Thu, 17 Sep 2009 8:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2009&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2009&group=3&gblog=20 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 35 ค่ะ มาอัฟเรื่องกาแฟไดเอทแย้วว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2009&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2009&group=3&gblog=20 Wed, 16 Sep 2009 14:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2009&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2009&group=3&gblog=19 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วนวันที่ 34 ค่ะวันนี้ แตก แตก แตก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2009&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-09-2009&group=3&gblog=19 Mon, 14 Sep 2009 16:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2009&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2009&group=3&gblog=18 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 33 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2009&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-09-2009&group=3&gblog=18 Sun, 13 Sep 2009 7:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-09-2009&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-09-2009&group=3&gblog=17 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 32 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-09-2009&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-09-2009&group=3&gblog=17 Sat, 12 Sep 2009 22:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2009&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2009&group=3&gblog=16 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 31 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2009&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-09-2009&group=3&gblog=16 Fri, 11 Sep 2009 9:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2009&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2009&group=3&gblog=15 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 30 ค่ะไปขึ้นเขียงมาแล้วจ้าเมื่อวานตอนเย็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2009&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-09-2009&group=3&gblog=15 Thu, 10 Sep 2009 8:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2009&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2009&group=3&gblog=14 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 29 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2009&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-09-2009&group=3&gblog=14 Wed, 09 Sep 2009 10:47:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2009&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2009&group=3&gblog=13 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกลความอ้วนวันที่ 27 ,28 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2009&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-09-2009&group=3&gblog=13 Tue, 08 Sep 2009 20:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2009&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2009&group=3&gblog=12 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 26 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2009&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-09-2009&group=3&gblog=12 Mon, 07 Sep 2009 10:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2009&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2009&group=3&gblog=11 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 25 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2009&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-09-2009&group=3&gblog=11 Sun, 06 Sep 2009 9:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2009&group=3&gblog=10 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 24 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2009&group=3&gblog=10 Sat, 05 Sep 2009 10:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2016&group=18&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2016&group=18&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 15 - 31 (81.00) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2016&group=18&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=21-09-2016&group=18&gblog=8 Wed, 21 Sep 2016 8:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2016&group=18&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2016&group=18&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 13 , 14 (80.35 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2016&group=18&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-09-2016&group=18&gblog=7 Mon, 05 Sep 2016 12:37:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2016&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2016&group=18&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 12 (80.85 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2016&group=18&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2016&group=18&gblog=6 Sat, 03 Sep 2016 9:14:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2016&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2016&group=18&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 11 (81.60 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2016&group=18&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2016&group=18&gblog=5 Fri, 02 Sep 2016 8:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2016&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2016&group=18&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 10 (81.20 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2016&group=18&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2016&group=18&gblog=4 Thu, 01 Sep 2016 13:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2016&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2016&group=18&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 9 (81.45 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2016&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2016&group=18&gblog=3 Wed, 31 Aug 2016 8:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2016&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2016&group=18&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 8 (81.20 )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2016&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2016&group=18&gblog=2 Tue, 30 Aug 2016 8:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2016&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2016&group=18&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันที่ 1-7 (82.25)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2016&group=18&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2016&group=18&gblog=1 Mon, 29 Aug 2016 8:55:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2016&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2016&group=17&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 - 79.80 kg.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2016&group=17&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2016&group=17&gblog=4 Thu, 07 Jan 2016 8:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2016&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2016&group=17&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 - 79.80 kg.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2016&group=17&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2016&group=17&gblog=3 Wed, 06 Jan 2016 8:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2016&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2016&group=17&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 - 80.30 kg.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2016&group=17&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2016&group=17&gblog=2 Tue, 05 Jan 2016 8:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2016&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2016&group=17&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 เริ่ม 80.20 kg.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2016&group=17&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2016&group=17&gblog=1 Mon, 04 Jan 2016 8:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2015&group=16&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2015&group=16&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 11 (79.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2015&group=16&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-01-2015&group=16&gblog=9 Fri, 16 Jan 2015 9:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2015&group=16&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2015&group=16&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 10 (ลืมชั่ง) มันหนาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2015&group=16&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-01-2015&group=16&gblog=8 Thu, 15 Jan 2015 9:33:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2015&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2015&group=16&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 9 (80.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2015&group=16&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2015&group=16&gblog=7 Wed, 14 Jan 2015 8:34:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2015&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2015&group=16&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2015&group=16&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2015&group=16&gblog=6 Tue, 13 Jan 2015 8:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2015&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2015&group=16&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 5 (80.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2015&group=16&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2015&group=16&gblog=5 Sat, 10 Jan 2015 8:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2015&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2015&group=16&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 4 (80.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2015&group=16&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2015&group=16&gblog=4 Fri, 09 Jan 2015 8:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2015&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2015&group=16&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 3 (80.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2015&group=16&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2015&group=16&gblog=3 Thu, 08 Jan 2015 8:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2015&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2015&group=16&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 2 (80.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2015&group=16&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2015&group=16&gblog=2 Wed, 07 Jan 2015 10:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2015&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2015&group=16&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก วันที่ 1 (80.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2015&group=16&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2015&group=16&gblog=1 Tue, 06 Jan 2015 9:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2014&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2014&group=15&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนแปลงตัวเอง วันที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2014&group=15&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-07-2014&group=15&gblog=3 Wed, 09 Jul 2014 10:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2014&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2014&group=15&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนแปลงตัวเอง วันที่ 7 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2014&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-07-2014&group=15&gblog=2 Tue, 08 Jul 2014 16:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2014&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2014&group=15&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนแปลงตัวเอง วันที่ 1 , 2 ,3 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2014&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2014&group=15&gblog=1 Sat, 05 Jul 2014 8:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2014&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2014&group=14&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2014&group=14&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2014&group=14&gblog=9 Tue, 14 Jan 2014 15:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2014&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2014&group=14&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 13 (82.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2014&group=14&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-01-2014&group=14&gblog=8 Mon, 13 Jan 2014 14:54:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2014&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2014&group=14&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2014&group=14&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-01-2014&group=14&gblog=7 Sat, 11 Jan 2014 9:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2014&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2014&group=14&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 10 (82.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2014&group=14&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-01-2014&group=14&gblog=6 Fri, 10 Jan 2014 13:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2014&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2014&group=14&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 9 (82.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2014&group=14&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2014&group=14&gblog=5 Thu, 09 Jan 2014 10:16:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2014&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2014&group=14&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2014&group=14&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2014&group=14&gblog=4 Wed, 08 Jan 2014 8:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2014&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2014&group=14&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2014&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2014&group=14&gblog=3 Tue, 07 Jan 2014 8:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2014&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2014&group=14&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ ปีนี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้ได้ ลดอวบ วันที่ 4 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2014&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-01-2014&group=14&gblog=2 Sat, 04 Jan 2014 15:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-01-2014&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-01-2014&group=14&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอกันพรุ่งนี้นะคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-01-2014&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-01-2014&group=14&gblog=1 Thu, 02 Jan 2014 11:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2013&group=13&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2013&group=13&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 14....74.4 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2013&group=13&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-05-2013&group=13&gblog=9 Wed, 15 May 2013 8:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2013&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2013&group=13&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 13...74.7 กก. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2013&group=13&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-05-2013&group=13&gblog=8 Tue, 14 May 2013 8:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2013&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2013&group=13&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 12...74.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2013&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-05-2013&group=13&gblog=7 Mon, 13 May 2013 8:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2013&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2013&group=13&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 10 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2013&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-05-2013&group=13&gblog=6 Sat, 11 May 2013 8:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2013&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2013&group=13&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 9...74.1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2013&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-05-2013&group=13&gblog=5 Fri, 10 May 2013 11:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2013&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2013&group=13&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 ....74.8 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2013&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-05-2013&group=13&gblog=4 Sun, 05 May 2013 12:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2013&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2013&group=13&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2013&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2013&group=13&gblog=3 Sat, 04 May 2013 8:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2013&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2013&group=13&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 ....75.8 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2013&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-05-2013&group=13&gblog=2 Fri, 03 May 2013 8:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2013&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2013&group=13&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดพุงวันที่ 1 รอบพุงวัดได้ 95 cm. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2013&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-05-2013&group=13&gblog=1 Thu, 02 May 2013 9:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2013&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2013&group=12&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 10 (74.4) วันที่ 11 (74.2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2013&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-02-2013&group=12&gblog=9 Mon, 04 Feb 2013 8:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2013&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2013&group=12&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 9 (74.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2013&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-02-2013&group=12&gblog=8 Sat, 02 Feb 2013 12:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2013&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2013&group=12&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 8 (74.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2013&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-02-2013&group=12&gblog=7 Fri, 01 Feb 2013 8:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2013&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2013&group=12&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 7 (74.3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2013&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-01-2013&group=12&gblog=6 Thu, 31 Jan 2013 8:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2013&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2013&group=12&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 6 (74.0)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2013&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-01-2013&group=12&gblog=5 Wed, 30 Jan 2013 8:19:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2013&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2013&group=12&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 5 (74.4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2013&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-01-2013&group=12&gblog=4 Tue, 29 Jan 2013 13:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2013&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2013&group=12&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย 3 เดือน 10 กก. วันที่ 4 (74.5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2013&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-01-2013&group=12&gblog=3 Mon, 28 Jan 2013 8:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[2 (74.6)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=2 Sat, 26 Jan 2013 8:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[1 (74.9)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-01-2013&group=12&gblog=1 Sat, 26 Jan 2013 8:23:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=11&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ปีผ่านไป ไวเหมือนโกหก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-05-2012&group=11&gblog=1 Mon, 07 May 2012 15:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-12-2011&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-12-2011&group=10&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 ลดมาได้ 4 วันให้รางวัลตัวเอง หึหึ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-12-2011&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-12-2011&group=10&gblog=9 Fri, 16 Dec 2011 9:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=10&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 แล้ว เท่าเดิมอยู่เลย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-12-2011&group=10&gblog=8 Thu, 15 Dec 2011 10:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2011&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2011&group=10&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 จ้า น้ำหนักยังเท่าเดิม 72.9 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2011&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-12-2011&group=10&gblog=7 Wed, 14 Dec 2011 9:06:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-12-2011&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-12-2011&group=10&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 หิว ๆ สุดๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-12-2011&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-12-2011&group=10&gblog=6 Mon, 12 Dec 2011 8:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2011&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2011&group=10&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮ้อ.......อ้วนๆ จัง ทำงัยดี ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2011&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-11-2011&group=10&gblog=5 Thu, 10 Nov 2011 14:29:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2011&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2011&group=10&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มารายงานตัวคร้า ^_^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2011&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-10-2011&group=10&gblog=4 Mon, 03 Oct 2011 16:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2011&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2011&group=10&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มา แระ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2011&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-09-2011&group=10&gblog=3 Thu, 22 Sep 2011 16:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2011&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2011&group=10&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2011&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-09-2011&group=10&gblog=2 Fri, 16 Sep 2011 14:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2011&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2011&group=10&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังงัยก็ต้องกลับมา.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2011&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=15-09-2011&group=10&gblog=1 Thu, 15 Sep 2011 11:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2011&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2011&group=9&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากถักหมวกลายตั้งจากบล๊อคไม้ ขอความช่วยเหลือหน่อยคะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2011&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-11-2011&group=9&gblog=9 Wed, 23 Nov 2011 9:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2011&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2011&group=9&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มีผลงานจากบล๊อคไม้ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2011&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=19-11-2011&group=9&gblog=8 Sat, 19 Nov 2011 15:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2011&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2011&group=9&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋าถักใส่เศษสตางค์ , มือถือ มาแล้วค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2011&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-06-2011&group=9&gblog=7 Sun, 26 Jun 2011 13:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=9&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋าถักสะพายสายยาว มาอวดค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-06-2011&group=9&gblog=6 Thu, 23 Jun 2011 14:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=9&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ้าพันคอ จากบล๊อคไม้ จ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-12-2010&group=9&gblog=4 Wed, 08 Dec 2010 13:21:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=9&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋าใบเล็กงานถักมาแล้วจ้า ..สีหว๊าน หวาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=20-09-2010&group=9&gblog=3 Mon, 20 Sep 2010 11:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=9&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเป๋าถัก ใบน้อยกลอยใจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2010&group=9&gblog=2 Wed, 01 Sep 2010 9:24:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=9&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ถักกระเป๋าไป ลดอวบไป อิอิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-06-2010&group=9&gblog=1 Tue, 08 Jun 2010 12:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2010&group=8&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 4 เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2010&group=8&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-03-2010&group=8&gblog=9 Fri, 26 Mar 2010 8:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-03-2010&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-03-2010&group=8&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 3 เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-03-2010&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-03-2010&group=8&gblog=8 Thu, 25 Mar 2010 9:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2010&group=8&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 2 เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2010&group=8&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=24-03-2010&group=8&gblog=7 Wed, 24 Mar 2010 9:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2010&group=8&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งกว่าจะถึงวันนั้น...วันที่ 1 เป้าหมาย 60 กก. ((นับ 1 ใหม่))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-03-2010&group=8&gblog=6 Tue, 23 Mar 2010 8:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2010&group=8&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแล้วจ้า....ก็งานมันยุ่ง....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=22-03-2010&group=8&gblog=5 Mon, 22 Mar 2010 12:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2010&group=8&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนจะถึงวันนั้น...วันที่ 4 เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=13-03-2010&group=8&gblog=4 Sat, 13 Mar 2010 8:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2010&group=8&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนจะถึงวันนั้น...วันที่ 3 เป้าหมาย 60 กก.หนักมื้อเย็นทุกทีสิน่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-03-2010&group=8&gblog=3 Fri, 12 Mar 2010 8:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2010&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2010&group=8&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนจะถึงวันนั้น...วันที่ 2 เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2010&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-03-2010&group=8&gblog=2 Thu, 11 Mar 2010 12:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-03-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-03-2010&group=8&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอฮึดอีกครั้งก่อนจะถึงวันนั้น...วันที่ 1 เป้าหมาย 60 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-03-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=10-03-2010&group=8&gblog=1 Wed, 10 Mar 2010 11:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=7&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยวเมืองโบราณกันค๊า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-07-2010&group=7&gblog=4 Mon, 05 Jul 2010 15:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=7&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวเกาะเกร็ดวันหยุด 2-5-10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-05-2010&group=7&gblog=3 Tue, 04 May 2010 8:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=7&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[อัมพว๊า อัมพวา ....เมื่อต้นปี 2010 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=16-04-2010&group=7&gblog=2 Fri, 16 Apr 2010 16:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=7&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวานของช้าน..ณ. pai in love ปีนู้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=14-01-2010&group=7&gblog=1 Thu, 14 Jan 2010 20:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2010&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2010&group=6&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนบริสุทธิ์)ลดได้ 69.1 กก.ไม่ลดไม่เพิ่ม ป้าแดงมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2010&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=09-01-2010&group=6&gblog=9 Sat, 09 Jan 2010 10:13:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2010&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2010&group=6&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 3 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนบริสุทธิ์)...ลดได้--->69.1 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2010&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=08-01-2010&group=6&gblog=8 Fri, 08 Jan 2010 10:03:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2010&group=6&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนบริสุทธิ์)...ลดได้--->69.5 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-01-2010&group=6&gblog=7 Thu, 07 Jan 2010 9:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2010&group=6&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ(โปรตีนบริสุทธิ์)เริ่ม--->70กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=06-01-2010&group=6&gblog=6 Wed, 06 Jan 2010 19:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2010&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2010&group=6&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ ..สวัสดีปีใหม่กลับมาแล้วค่ะ ได้นี่มาด้วย --->>70 กก.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2010&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-01-2010&group=6&gblog=5 Tue, 05 Jan 2010 19:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-12-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-12-2009&group=6&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ (68.9)ลงมาแว้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-12-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-12-2009&group=6&gblog=4 Sun, 27 Dec 2009 11:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-12-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-12-2009&group=6&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ วันที่ 3 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ (69.1)ยังคงเท่่าเดิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-12-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-12-2009&group=6&gblog=3 Sat, 26 Dec 2009 14:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-12-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-12-2009&group=6&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ (69.1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-12-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=25-12-2009&group=6&gblog=2 Fri, 25 Dec 2009 10:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2009&group=6&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 ..ถึงจะงานหนัก แต่ความฝันยังต้องสานต่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=23-12-2009&group=6&gblog=1 Wed, 23 Dec 2009 11:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2009&group=5&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 8 คอยดู นะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊ <<68.6>>]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=12-11-2009&group=5&gblog=9 Thu, 12 Nov 2009 12:48:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2009&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2009&group=5&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4-7 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล้กๆ ให้เทอดู๊ <<68.6>>กินมื้อเย็นหนัก พุงเริ่มมาอีกแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2009&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=11-11-2009&group=5&gblog=8 Wed, 11 Nov 2009 12:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2009&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2009&group=5&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 2-3 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หยิงตัวเล้กๆให้เทอดู๊ ((งานหนัก กินก้หนัก))เลยได้พิกัด-->69.4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2009&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=07-11-2009&group=5&gblog=7 Sat, 07 Nov 2009 12:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2009&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2009&group=5&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ให้เทอดู๊(มาแว้ววววว ค่ะ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2009&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=05-11-2009&group=5&gblog=6 Thu, 05 Nov 2009 12:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2009&group=5&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[พักไว้ก่อนค่ะ เด๊ยวจะมาใหม่เร็วๆ นี้ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-11-2009&group=5&gblog=5 Mon, 02 Nov 2009 12:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2009&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2009&group=5&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกรบ วันที่ 4 สนามที่ 2 คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆให้เทอดู๊<จู่โจมของวันที่ 3 ได้ 69.3 กก.>]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2009&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-10-2009&group=5&gblog=4 Thu, 29 Oct 2009 20:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกรบ วันที่ 3 (สนามที่ 2) คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆให้เทอดู๊ <จู่โจมของวันที่ 2 ได้ 68.8> ]]> 68.9 ก....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=3 Wed, 28 Oct 2009 9:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกรบ วันที่ 2 (สนามที่ 2) คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆให้เทอดู๊]]> ลงมา 3 ขีด นน....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-10-2009&group=5&gblog=2 Wed, 28 Oct 2009 8:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-10-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-10-2009&group=5&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกรบ วันที่ 1 (สนามที่ 2) คอยดูนะ ช้านจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆให้เทอดู๊]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-10-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-10-2009&group=5&gblog=1 Tue, 27 Oct 2009 8:17:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2009&group=3&gblog=9 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 23 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=04-09-2009&group=3&gblog=9 Fri, 04 Sep 2009 8:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2009&group=3&gblog=8 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 22 ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=03-09-2009&group=3&gblog=8 Thu, 03 Sep 2009 9:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2009&group=3&gblog=7 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 21 ค่ะ มารายงานผลแล้วค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=02-09-2009&group=3&gblog=7 Wed, 02 Sep 2009 9:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2009&group=3&gblog=6 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 20 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2009&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=01-09-2009&group=3&gblog=6 Tue, 01 Sep 2009 9:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2009&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2009&group=3&gblog=5 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 19 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2009&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=31-08-2009&group=3&gblog=5 Mon, 31 Aug 2009 13:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2009&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2009&group=3&gblog=4 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 18 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2009&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=30-08-2009&group=3&gblog=4 Sun, 30 Aug 2009 10:54:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2009&group=3&gblog=3 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 17 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=29-08-2009&group=3&gblog=3 Sat, 29 Aug 2009 8:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2009&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2009&group=3&gblog=2 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 16 ค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2009&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=28-08-2009&group=3&gblog=2 Fri, 28 Aug 2009 8:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2009&group=3&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[ลด ละ เลิก ห่างไกล ความอ้วนวันที่ 15 เลยละกันค่ะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=27-08-2009&group=3&gblog=1 Thu, 27 Aug 2009 10:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2009&group=1&gblog=1 https://pencilpurple.bloggang.com/rss <![CDATA[โหล ๆ..12345]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pencilpurple&month=26-08-2009&group=1&gblog=1 Wed, 26 Aug 2009 17:16:34 +0700